The industry shipping capital
Maritime Bergen

Om næringen

Maritime Bergen (MB) skal styrke den maritime industris- og skipsfartens evne til å drive maritim virksomhet i og fra Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

I dette arbeidet skal MB representere og bistå det maritime nettverket i regionen og utvirke at lokale og sentrale politikere får forståelse for å tilrettelegge for næringens utvikling. Synliggjøring av næringens omfang og betydning for regionen skal skje ved spredning av informasjon som objektivt beskriver virksomheten innen de forskjellige sektorer.

Vår visjon

Maritime Bergen (MB) skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke hele den maritime næringen i Bergensregionen.

Vår visjon for den maritime næringen i Bergensregionen:
Bergensregionen – en maritim region i verdensklasse

  • Myndighetskontakt

    Skal være en av de mest komplette, miljøvennlige og betydningsfulle maritime næringsklynger i verden.

  • Synliggjøring/omdømmebygging

    Skal være fremst i verden innen maritim kompetanse, med maritime utdannings-, forsknings- og utviklingsmiljøer i topp internasjonal klasse

  • Rekruttering/kompetansebygging

    Skal ha stabile, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår og betingelser, som bidrar til at regionen og nasjonen beholder og styrker sin globale maritime posisjon.

Styret

Styret består av representanter fra stifterne til Maritime Bergen.

Styremedlem Representerer
Nils Aadland, Styreleder NCE Maritime Clean Tech
Arnstein Øvsthus, Nestleder CGG Eidesvik Ship Management/Bergens Rederiforening
Arne Jæger LO i Bergen og Omland /Unionen
Finn Arne Rognstad Rolls-Royce Marine
Arne Birkeland Norwegian Hull Club
Jon Ivar Kjellin Sjøforsvarets skoler
Roald Onarheim Bergen kommune
Varamedlemmer:
Kathleen Mathisen Grieg Seafood

Brosjyrer

Her finner du Maritime Bergens sitt online arkiv for publikasjoner.

Logo/Materiell

Last ned logo & materiell for Maritime Bergen

Bli medlem

Bli medlem i Maritime Bergen