• 21. June 2018

Statsraaden til Arendal

Statsraaden til Arendal

720 270 Maritime Bergen

I august seiler Maritime Bergen byens stolthet, Statsraad Lehmkuhl, til Arendalsuken – og du er invitert!

Arendalsuka, 13.-18. august, har etablert seg som en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunn- og næringsliv møtes, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

I år seiler Maritime Bergen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl til Arendal for å vise frem vårt havbaserte næringsliv i vest og forankre nasjonale samarbeid med viktige aktører for næringen.

Ved å la Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ligge til kai i Arendal den 13.-17. august vil Maritime Bergen legge til rette for at næringslivet i Bergensregionen får mulighet til å delta på en av de største nasjonale arenaene, og møte sentrale nasjonale aktører innen politikk, organisasjon og næringsliv.

Underveis i uken ankrer vi opp og adresserer temaer som plast i havet, havøkonomien i vekst, fremtidens havner, nye vekstområder for akvakultur, hvordan skal skipsfarten halvere klimagassutslippene, ny teknologi gjør subseaminning mulig, og mye, mye mer.

Sammen med våre hovedsamarbeidspartnere Norges Rederiforbund, Universitetet i Bergen, Telenor Maritime, NHH og PwC rigger vi til aktivitet hele uken. Det legges opp til blant annet:

  • Ungdomspartilederdebatten
  • Sosiale arrangementer
  • Seminarer
  • Frokostmøter
  • Fra mandag til torsdag blir det også kveldsarrangement om bord

Vi vil med dette invitere våre medlemmer til å delta på våree og våre samarbeidpartneres aktiviter om bord. Det vil foregå arrangementer fra kl. 09.00 om morgenen til kl. 18:00 om kvelden. I tillegg vil vi ha en sea lounge, som vil være åpen hver dag.

Vi tilbyr eksotisk overnatting i hengekøyer om bord hele uken. For med informasjon kontakt kjersti@maritimebergen.no.

Håper vi ses i Arendal!

Del innhold