Lovet fortgang i utbyggingen på Ågotnes

Lovet fortgang i utbyggingen på Ågotnes

Lovet fortgang i utbyggingen på Ågotnes 2560 1920 Maritime Bergen

Fem av Bergens lokalpolitikere var samlet til debatt om fremtiden til Bergen Havn under One Ocean Week i Bergen. Fra venstre: Ordstyrer Sigvald Sveinbjørnsson (Maritime Bergen), Trond Tystda (Bergenslisten), Thor Haakon Bakke (MDG), Per-Arne Larsen (Venstre), Geir Steinar Dale (Ap) og Eivind Nævdal-Bolstad (Høyre). Foto: Even Storheim (Maritime Bergen).

Onsdag under One Ocean Week var næringsliv og bergenspolitikere samlet til debatt om fremtiden til havnen i Bergen. Selv om det fremdeles er mange skjær i sjøen, lovet finansbyråden fortgang i utbyggingen på Ågotnes. 

Vil Bergen fortsatt være en havneby i fremtiden, eller risikerer vi å bli havbyen uten en egen havn? Det var spørsmålet som hang i luften da næringsliv og politikere samlet seg til Den Store Navnedebatten under One Ocean Week i Bergen.

Det har lenge vært en politisk ambisjon om å flytte havneaktiviteten fra Dokken og ut av byen for å frigjøre arealer til byutvikling. Nøyaktig hvor og hvordan havnen skal flyttes har man enda ikke funnet et entydig svar på.

Som oppspill til debatten holdt både Per Jan Osdal fra Kystverket, Gerdt Meyer fra NHO Logistikk og Martin Torkildsen fra containerselskapet NCL innlegg. Begge to pekte på at en flytting av godshavnene til Ågotnes, slik byrådet ønsker, vil splitte godsvolumene, noe som vil føre til økte fraktkostnader og økt trafikkbelastningen i og rundt Bergen. Han pekte på at godshavnene bør lokaliseres ved Flesland for å gi nærhet til godsterminalene som ligger sør for Bergen.

– For å unngå en økt trafikkbelastning for hele Bergen, må godsvolumene optimaliseres og samkjøres, ikke splittes opp, sier Meyer.

Gerdt Meyer la frem transport- og logistikkbransjens tanker om ny godshavn i Bergen. Foto: Krysta Alexa Singh (Maritime Bergen).

I debatten var politikerne innom flere sider ved havnesaken. Både godskapasitet, kaifronter, lokalisering og cruise ble diskutert med stor iver av de fem bergenspolitikere. Selv om det var mange detaljer de ulike partiene ikke var helt enige om, var det en bred enighet om at man fremover må ha en god og oplyst debatt, og at det trengs en pragmatisk tilnærming fra byråd og byståre om å finne en god løsning for både Bergen og omegnskommunene.

Selv om godsnæringen peker på en løsning i nærheten av Flesland, ønsker finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad å komme raskt i gang med første byggetrinn på Ågotnes.

– Dersom vi skal komme oss videre i utviklingen av både havnen og byutviklingen på Dokken, er det avgjørende at det skjer noe konkret. Derfor er jeg tydelig på at vi må få i gang byggetrinn én på Ågotnes og sikrer mer kapasitet på Skolten. Det er det viktigste nå, og det er hva jeg vil bruke tiden min på fremover, sier finansbyråden.

Havnen skal etter planen flyttes ut etappevis fra Dokken fra og med 2027.

Politisk kommentator Sølve Rydland fikk oppgaven med å oppsummere debatten. Han var tydelig på at det vil være vanskelig å få realisert alle visjonene og de politiske lovnadene som har blitt gitt de siste par årene. Han pekte på at politikerne «har solgt skinnet før bjørnen er skutt» i Dokken-saken.

– Her vil det kreves et ekstraordinært godt politisk lederskap for å komme frem til en god løsning, avsluttet Rydland.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler