• 5. March 2018

30 millioner til smarte havbaserte løsninger

30 millioner til smarte havbaserte løsninger

1024 768 Maritime Bergen

Innen 1. juni har du mulighet til å søke midler fra en pott som støtter prosjekter du måtte ha, som vil bidra til blant annet større verdiskaping og bærekraftig utvikling.

Innovasjon Norge informerer om at de lyser ut hele 30 millioner kroner til bedrifter i marin og maritim næring. Bedriftenes som kan søke bør vektlegge prosjekter som har høy nyhetsgrad, markedsmuligheter og fokuserer på samarbeid med blant annet forskningsinstitusjoner.

– Norge er en av verdens største og mest avanserte skipsfartsnasjoner. Havet byr på store muligheter, og er viktig når vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor legger vi nå til rette slik at flere kan teste og demonstrere ny havteknologi, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les mer om utlysningen på Innovasjon Norge sine sider.

Del innhold