Maritime innspill til Jonas Gahr Støre

Maritime innspill til Jonas Gahr Støre

Maritime innspill til Jonas Gahr Støre Maritime Bergen

Jonas Gahr Støre og flere av hans kolleger i Arbeiderpartiet var i Bergen og fikk innspill fra maritime næringsaktører.

I regi av Maritimt Forum møtte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, byrådsleder Harald Schjelderup og flere stortingsrepresentanter fra partiet opp i Handelens og Sjøfartens hus. Her fikk de innspill fra næringslivet i Bergen. Den økonomiske utviklingen for de maritimt relaterte bedriftene i regionen var hovedtema for møtet.

Følgende innspill ble gitt til Arbeiderpartiet:

CCB, Kurt Rune Andreassen: Orienterte om den tøffe utviklingen i olje- og gass, der antall ansatte på Ågotnes nå er redusert fra 4000 til 3000 ansatte.

FMC, Ove Magne Kallestad: Orienterte om vanskeligheter med oppdrag som blir kansellert, avtaler som må reforhandles, og oppsigelser som må takles. Han var bekymret for kompetansen som nå forlater olje- og gassbransjen.

Karsten Moholt, Linn Cecilie Moholt: Orienterte om et skiftende marked kombinert med problematikken med formueskatt, og oppmodet til at bedriftene får en mer samordnet og rettferdig skattetrykk.

Sjøkrigsskolen, Jon Ivar Kjellin: Uttrykte bekymring for manglende satsing på forsvaret, og behovet for å opprettholde rekruttering og gode kandidater.

Bergen Næringsråd, Marit Warncke: Orienterte om medlemsundersøkelse der 75% i næringslivet på Vestlandet føler at det er «krise» på Vestlandet og behov for motkonjunkturtiltak som satsing på offentlige bygg, vedligehold av bygg og veier, og nybygging av infrastruktur.

Maritimt Forum, styreleder Nils Aadland: Oppmodet til mer offensiv satsing på bærekraftig maritim bransje, og at mulighetene finnes, ikke minst gjennom forsering av elferger i Norge.

Maritim Forum, Anne Øen: Orienterte om crossover mellom havnæringene, og viste til at Bergen arbeider godt for å få ulike næringer til å samhandle og lære av hverandre.

Bergens Rederiforening, Øystein Meland: Orienterte om problemene med kontrakter som blir sagt opp, og der Statoil ikke tar sitt ansvar som stor oppdragsgiver og medspiller for det øvrige næringsliv.

Grieg Star, Eli Vassenden: Orienterte om utfordringene i shippingbransjen med små marginer over lang tid. Hun var også bekymret for kompetansen.

Mads Kleven fra LO snakket også om crossover og viljen til å satse på nye aktiviteter og bærekraftige løsninger.

Studentene Olav Anders Totland, Andrea Sundbø, Else Mundal og Oda Eriksen

Maritimt Forum og Bergen Næringsråd har
dyktige studenter fra sammenliknende politikk
og samfunnsøkonomi – og disse fikk også møte Jonas Gahr Støre.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler