Dagens kandidatintervju: Gina Barstad (SV)

Dagens kandidatintervju: Gina Barstad (SV)

Dagens kandidatintervju: Gina Barstad (SV) 2560 2560 Maritime Bergen

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike parti. I dag, Gina Barstad fra SV.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

SV vil ha mer fart inn i dette arbeidet. I vårt alternativ til Nasjonaltransportplan bygger vi ut kysten for å flytte mer gods fra vei til sjø. SV legger inn 4 milliarder kroner ekstra til elektrifisering av kysten og framskynder havne- og farledsprosjekter tilsvarende 2 milliarder kroner fra andre til første planperiode.

2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Ja, SV vil ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Vi vil sikre at skipsarbeids-, skipssikkerhets- og arbeidsmiljøloven samt norsk tilsyn gjelder arbeidere på såkalte flerbruksfartøy. All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og arbeidsbetingelser.

3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Sv ønsker å øke formuesskatten for høye formuer og fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler. Samtidig er vi opptatt av å sikre rettferdig fordeling og har et skatteopplegg i vårt alternative statsbudsjett som gjør at folk med inntekt under 600 000 får skattekutt.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

Norge er et land som er rikt på naturressurser og kunnskap. Disse fortrinnene kan brukes til å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser og til å utvikle ny klimavennlig teknologi. SV vil føre en aktiv næringspolitikk for å omstille Norge til en grønnere framtid, og vi jobber under målsetningen om at kun nullutslippsløsninger er godt nok.

På sikt kan ikke Norge lenger basere seg på olje- og gassinntektene. De beste erfaringene fra norsk olje- og industripolitikk og -historie viser at vi kan utvikle nye arbeidsplasser og verdier som kommer alle til gode. Klimavennlig industri har i mange år vært et konkurransefortrinn, og dette fortrinnet vil bli stadig viktigere.

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

Vi vil styrke satsinga på nullutsleppsteknologi, bedre rekrutteringa av folk til maritim sektor, blant annet ved å sørge for anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. Vil også flytte mer transport over fra vei til sjø og styrke forskning og utvikling på området.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler