• 6. February 2018

Velkommen og gratulerer

Velkommen og gratulerer

200 200 Maritime Bergen

Vårt siste medlem Electro Automation Austevoll har som første leverandør levert batterihybridsystem til oppdrettsnæringen.

Electro Automation Austevoll (EAA) er elektroinstallatør og produsent av tavlesystemer med fokus på det maritime markedet, men har nå altså også levert systemer til oppdrettsnæringen. Det nye systemet fører til reduseres gangtid på generatorene til kun fem timer per døgn, noe som bidrar til redusert klimautslipp og lavere drivstofforbruk.

Mange oppdrettsanlegg ligger i dag på lokasjoner der det ikke er et reelt alternativ med strømforsyning fra land. Disse vil være avhengige av dieselaggregat for strømproduksjon. Dette var også situasjonen for Engesund Fiskeoppdrett sin lokasjon i Fensfjorden. Dieselaggregatet på for flåten var dimensjonert for de mest energikrevende tidene på døgnet. Dermed gikk det mesteparten av døgnet med under 10% belastning. Dette var svært lite økonomisk og drivstofforbruket pr produsert kWh ble unødvendig høyt.

I en pressemelding sier Prosjektansvarlig hos Electro Automation Austevoll, Sigve Gokstad, at de er godt fornøyd med at driftsresultatene etter igangkjøring er enda litt bedre enn det de estimerte i planleggingsfasen. Han ser frem til at enda flere oppdrettere skal få øynene opp for teknologien og er klar til å starte på nye prosjekt.

Gokstad ser frem til at enda flere oppdrettere skal få øynene opp for teknologien og er klar til å starte på nye prosjekt.

Vi gratulerer EAA med den nye leveransen og ønsker dem samtidig velkommen inn i Maritime Bergen.

Les hele pressemeldingen her.

Del innhold