• 17. April 2018

Akvakultur og arealplanlegging i sjø – hvordan unngå forvaltningskaos

Foto: Kjartan Mæstad

Akvakultur og arealplanlegging i sjø – hvordan unngå forvaltningskaos

560 315 Maritime Bergen

Maritime Bergen inviterer i, samarbeid Advokatfirmaet SANDS, til MARITIM JUS fredag 4.mai.

Tillatelse til bruk av sjøarealer, både for akvakultur og andre formål, involverer en hel rekke myndighetsorganer; Kommune, fylkeskommune, fiskeri- og akvakulturmyndighet, forurensningsmyndighet, Mattilsynet og havne- og farvannsmyndighet. Regelverket forutsetter at myndighetens saksbehandling skal være effektiv og koordinert.

Likevel ser en ofte i praksis at  ulike myndigheter vil bestemme over de samme tingene, og at de har liten respekt og forståelse for andre myndighetsorganers virkefelt.

Men hvilke regler gjelder? Hvilke bånd må de ulike forvaltningsorgan legge på seg selv? Og hvordan skal en unngå at arealplanlegging i sjø blir et forvaltningskaos som er umulig for næringsdrivende å forholde seg til?

Dette blir tema for lunsjmøte på kommunehuset i Austevoll 4. mai. Til møtet har vi foredragsholdere fra Advokatfirmaet SANDS, hvor advokatene Halfdan Mellbye og Lars S. Alsaker vil gå nærmere inn på disse problemstillingene.

Begge har forvaltningsrett som sine spesialfelt og jobber mye med havbruksrett og plan- og bygningsrett.

 

Foto: Kjartan Mæstad

Del innhold