Aldri for sent å snu, Siv Jensen!

Aldri for sent å snu, Siv Jensen!

Aldri for sent å snu, Siv Jensen! 523 502 Maritime Bergen

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett legger opp til fortsatt stabile rammevilkår for maritim næring og tar viktige grep for økt innsats mot marin forsøpling. – Det blir imidlertid overskygget av at regjering fortsatt insisterer på å straffe dem som satser på grønnere skip med lavere utslipp, sier Harald Victor Hove.

Vi er glade for at regjeringen dobler innsatsen mot plastutfordringene i havene våre. Havet er sykt og trenger vår hjelp, og nye ideer om hvordan vi kan stoppe tilsig av plast til havet og rydde opp plasten som allerede samler seg der. Ny norsk teknologi som muliggjør den, globale plastdugnaden vil være viktig for miljøet og havet, men også for etablering av nye norske arbeidsplasser, sier Hove.

I revidert nasjonalbudsjett 2018 legger regjeringen opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018. Plast og mikroplast i havet er et stadig økende problem, og hvert år ender åtte millioner tonn plastsøppel i havet.

I Maritime Bergen er vi glade i stabile og forutsigbare rammevilkår fordi våre medlemmer opererer stort sett i et globalt marked, og vi opplever økende uro i flere deler av verden. Da er det viktig og riktig at regjeringen holder fast ved avgjørende rammevilkår som nettolønnsordning og rederibeskatningen. Trygge rammevilkår er viktig for at vi kan fortsette å hevde oss som en internasjonal havnasjon, og her skal regjeringen ha ros for at de holder stø kurs i en turbulent verden, sier Hove.

Like glad er ikke Hove for at regjeringen ikke snur i saken om avgiftsfritak på LNG for skipsfarten. – Regjeringen innførte CO2-avgift på LNG i statsbudsjettet for 2018, og trosset advarselen fra næringen om at dette ville være negativt for arbeidet med en grønnere skipsfart. Nå viser konsekvensene at våre advarsler var berettiget, sier Hove.

Avgiften skulle gi reduserte CO2-utslipp fra skipsfarten. Nå ligger det an til at det motsatte skjer. En ny beregning DNV GL har utført på vegne av en rekke aktører fra den maritime næringen viser at avgiften vil gi opptil 500 000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten frem mot 2030. Det tilsvarer om lag den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

– Når regjeringen holder fast ved den nye CO2-avgiften på LNG straffer Siv jensen dem som har satset på klima- og miljøteknologi i skipsfarten. Hun sender ekstraregninger på to-tre millioner kroner til skip som har den beste tilgjengelige teknologien. Håpet vårt er at Stortinget snur budsjettvedtaket fra i fjor høst og reverserer denne avgiften nå som de negative konsekvensene er så tydelige, sier Hove.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler