Annerledesåret

Annerledesåret

Annerledesåret 549 320 Maritime Bergen

Jorden har fullført nok en runde rundt solen. Året som har gått har vært utfordrende for oss på den blå planeten og i den blå næringen. Med nye og komplekse problemstillinger har vi måttet tenke nytt og kjapt utvikle løsninger for å fortsatt kunne holde hodet over vannet. Ved hjelp av en sterk maritim klynge har Maritime Bergen gjennom 2020 holdt aktiviteten oppe og klargjort oss for et nytt år.

Januar og februar 2020 var i stor grad lik månedene i det foregående året når det kommer til aktiviteter. Vi ante dog at det var en endring på gang. Vi fikk en smakebit på dette på møtet vi hadde om bord på Polar Queen 20. februar i samarbeid med GC Rieber Shipping og Bergens Rederiforening, da vi fikk vite at det muligens ville bli febertesting av besøkende. Møtet gikk som møter før, med tett mingling, håndhilsing og klemming. Måneden etter var situasjonen en helt annen.

12. mars
I likhet med mange andre måtte vi kansellere store deler av planlagt aktivitet og tenkte nytt. Det vi imidlertid oppdaget tidlig som et resultat av Covid-19 og oljeprisfallet, var et økende behov for myndighetskontakt blant fra våre medlemmer. Det ene av våre fem fokusområder fikk derfor ekstra pleie i 2020.

Myndighetskontakt
Med vår medlemsmasse som styrmann har vi i samarbeid den og med organisasjoner som blant andre Maritimt Forum og Sjømannsorganisasjonene, Bergens Rederiforening, Norges Rederiforbund, NHO og LO, fremmet flere aksjonspunkt og jobbet for å få stimulerende tiltak gjennom blant annet ulike krisepakker. Tiltak som skal bidra til aktivitet i vår maritime klynge.

Den 11. mai holdt vi webinar i samarbeid med Maritimt Forum. Næringsminister Iselin Nybø møtte 200 representanter fra maritim næring for å snakke om korona, oljeprisfall og myndighetenes tiltakspolitikk for å dempe konsekvensene av krisen. Etterfulgt av dette møtet og lovnad om krisepakker var vi tett på våre beslutningstakere og hadde fortløpende debattinnlegg og dialogmøter.

I tillegg hadde vi, for fjerde året på rad, vårt Maritime Barometer – en temperaturmåling blant våre medlemmer om politiske saker. Dette er et viktig produkt som vi bruker i vårt arbeid mot våre folkevalgte. Den 2. november hadde vi vårt faste møte med Hordalandsbenken, hvor noen av våre medlemmers fanesaker ble spilt inn.

Gjennom året har Regjeringen vært lydhør og flere av sakene Maritime Bergen har frontet og stilt seg bak har gått gjennom. Blant annet låneordning for grønn flåtefornyelse, forsterking av Enova og Innovasjon Norge blant annet gjennom kondemneringsordning for lasteskip. I tillegg er taket for refusjonsordningen for sjøfolk i offshorefart midlertid fjernet, for å nevne noe.

Selv om myndighetskontakt har vært en sentral del av vårt 2020-arbeid har fokuset på våre fire andre målsettinger også stått sterkt. Etter at vi måtte avlyse en del fysiske møter og arrangement, snudde vi oss rundt og hang oss på den gryende webinar-trenden. Fordelen vi har sett med denne møteformen, er at vi treffer langt større publikum. Flere har mulighet til å logge seg på fra sitt arbeidssted og når man logger seg av er man straks tilbake på jobb. Maritime Bergen gjennomførte sitt første webinar med tema mannskapsskifte i en tid med stengte grenser 31. mars.

Kompetansebygging
Skal våre medlemmer, våre rederier og våre sjøfolk kunne levere og gjøre sin jobb, og fortsette å forflytte nærmere 90 prosent av alt det vi omgir oss med, må det komme på plass standardiserte og internasjonale regler.

Webinaret samlet 150 deltakere da blant andre Sjøfartdirektoratet, Grieg Star, Wallem og IMO var på plass for å diskutere dagens utfordringer.

I tillegg til temamøter som ikke fokuserte på pandemi-problemer, smitte og sykdom, holdt vi også møter om andre aktualiteter.

Olje- og energidepartementet har godkjent planen for utbygging av havvind i Nordsjøen. Dette blir verdens største park for flytende havvind og Norges første. Prosjektet er et steg i riktig retning mot det grønne skiftet og kan gi Norge et nytt, og viktig inntektsgrunnlag. Sammen med Universitetet i Bergen ved Bergen Offshore Wind Centre, GCE Ocean Technology tok vi for oss det norske rammeverket for havvind – hvilke reguleringer trengs, og hva som allerede er på plass, på webinaret om hvordan Norge skal kunne finansiere utbygging av havvind.

Gjennom året har styrken på smittereglene bølget i takt med spredningen av Covid-19, og vi har til enhver tid fulgt gjeldende regler. Vi har derfor heldigvis kunnet treffes fysisk innimellom, og våre faste møter i forum for maritim beredskap og kriseledelse, HR-forum og forum for cybersikkerhet har derfor foregått både fysisk og virtuelt.

Spesielt cybersikkerhetsforumet er aktuelt i hjemmekontorets tid, hvor flere har hatt en enorm økning av cyberangrep mot ansatte og infrastruktur. Odfjell SE er ett av rederiene som har hatt angrep som de har klart å stanse før det medførte tap av data eller penger. Dette var et tema vi fant svært relevant og kjørte derfor et ekstraordinært cybermøte for alle våre medlemmer.

Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse. Maritime Bergen har derfor startet opp et eget trainee-program; Trainee Blue Sea. Sammen med våre medlemsbedrifter vil nyutdannede få en fantastisk mulighet til å komme inn i den maritime klyngen, som byr på så mange spennende retninger.

 

Dr. Martin Stopford er skipsfartsøkonom og tidligere president for Clarkson Research Services. Han mener at Covid-19-pandemien kan vise seg å være katalysatoren som tvinger skipsfarten til å gjennomgå de radikale tilpasningene som trengs for å komme i nærheten av avkarboniseringen og effektivitetsgevinstene som er satt ute av IMO for 2050. Sammen med nevnte doktor gjennomførte vi derfor 19. mai et webinar som tok for seg den kritiske situasjonen maritim sektor befinner seg i. En situasjon der Corona-viruset utfordrer aktiviteten i en næring som samtidig prøver å omstille seg med sikte på en grønnere framtid.

Med en analyse utarbeidet av Martin Stopford i bunn har Maritime Bergen sammen med NCE Maritime CleanTech startet prosjektet Deepsea Decarbonisation.

Future blue business
Ved å invitere rederier og sentrale aktører innenfor den maritime verdikjeden inn i et felles prosjekt ønsker vi å kartlegge dekarborisering av global shipping.

Prosjektet skal bidra til å redusere klimagassutslippene og sørge for en maritim bærekraftig industri, hvor hensikten er å gi næringen mulighet til å identifisere og iverksette konkrete initiativ. Ved å være en pådriver vil vi ta en inkubatorrolle, slik at skipsfart skal kunne møte de strengere utslippskravene de nå står ovenfor.

Målgruppen for prosjektet er i all hovedsak medlemmer i den maritime klyngen, og prosjektet vil også knytte seg til utdanningsinstitutter og forskningsmiljøene lokalt, men også regionalt.

Det er blitt avholdet en rekke møter gjennom 2020 og arbeidet fortsetter i dette nye året.

I tillegg til karbon og langtransport jobber Maritime Bergen videre for at vi skal få en blå bybane her lokalt. Sammen med vår deepsea-samarbeidspartner, på oppdrag fra Bergen kommune, blir dette et spennende prosjekt å jobbe videre med.

Da Norge mer eller mindre stengte ned våren 2020 økte Maritime Bergen produksjonen nyhetsbrev og nyhetssaker til egen nettside. I tillegg fikk vi flere saker på trykk i lokal, regional og nasjonale medier.

 

Synliggjøring

Synliggjøring av det maritime har siden stiftelsen av Maritime Bergen vært ett av våre fokusområder. Og det maritime magasinet vårt har vært en publikasjon vi har vært tro mot. Sammen med vår medlemsmasse løfter vi frem aktuelle tema som er av interesse for den maritime nerd, men også for deg gjengse bergenser. Vårt siste magasin kom våren 2020.

 

I tillegg til webinar, nettsaker og kronikker har vi i 2020 hatt podcaster. Sammen med Teknisk Ukeblad og deres faste cast, Teknisk Sett, gjennomførte vi fire innspillinger i Bergen. I episoden Maritim Spesial blir daglig leder i Maritime Bergen intervjuet og legger grunnlaget for de neste episodene hvor vi får høre intervju med Corvus, en av pådriverne for å få gjennomført podcast-serien i Bergen, i tillegg til Utkilen og ScanReach.

Representanter fra ScanReach, Corvus og Utkilen

 

I en tid hvor det digitale er det som gjelder passet det utmerket at vår app Maritim Vandring fikk vokse seg større med Stavanger som nyeste tilskudd. For å guide bergenserne rundt i vår sjøfartshistorie, laget Maritime Bergen i 2016 en egen app sammen med Bergens Sjøfartsmuseum.
Vi ble kontaktet av Stavanger som viste interesse for vandringen, og dette akkumulerte til slutt i en ny rute; Historiske Hillevågen.

 

Vi rakk akkurat å gjennomføre vårt faste ungdomsarrangement i februar før vi måtte gå over til å treffes over nettet.

Rekruttering
Det maritime har tradisjonelt sett vært en svært mannsdominert bransje, og skal vi holde teten globalt og fortsette å vokse må vi rekruttere fra 100 prosent av befolkningen. Et HAV av muligheter er en fagdag for å vise hvilke muligheter som ligger i å velge en maritim, teknisk eller realfaglig utdanning. Arrangementet trakk 150 jenter fra ungdom- og videregående skole, 10 foredrag og 15 stands.

Vi måtte som så mange avlyse planlagte arrangement. Da vi gikk over til å få publikum på nett slo vi til og gjennomførte Stiv Kuling – Omstilling i Stampesjø, med sending fra Grieghallen og Statsminister Erna Solberg på programmet. Sammen med WISTA Norge, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Bergens Rederiforening og Norges Rederiforbund gjennomførte vi webinaret med problemstillingen «En næring i Omstilling – digitalt, bærekraftig og kjønnsbalansert.» Ved på denne måten å treffe 400 publikummere bestemte vi oss for at, korona eller ei, dette er en form for seminar som skal gjentas i 2021.

Maritime Bergen har gjennomført 39 arrangement med over 60 foredragsholdere og til sammen mer enn 1500 deltakere.

Foto: Cecilie Bannow

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler