Arbeiderpartiet vil styrke maritim sektor med 750 millioner kroner i sitt alternative budsjett. Partiet foreslår blant annet å reversere hele kuttet i nettolønnsordningen som regjeringen har foreslått. I tillegg vil Ap oppheve taket for offshoreskip de to første terminene i 2021, for å bidra til å holde norske sjøfolk i arbeid.