• 4. December 2017

Ber rederier ta ansvar

Ber rederier ta ansvar

1024 683 Maritime Bergen

Status fra Maritimt Forum for 30. november viser at alle kadettene fra Bergen har fått mønstre på i løpet av høsten.

På landsbasis er det fortsatt 79 kadetter som står uten plass, mens 456 har fått jobb/kadettplass. På samme tid i fjor hadde 443 kadettplass mens 181 sto uten.

I en tidligere melding fra Norges Rederiforbund og Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse vises det til at man er opptatt av at rederiene skal være kjent med situasjonen og samtidig oppfordres til å ta inn flere kadetter. En særlig oppfordring går til rederier som ennå ikke har tatt inn kadetter.

Gjennom den nasjonale kadettdatabasen jobbes det aktivt med å skaffe flere kadettplasser. Dersom dere ønsker mer informasjon om kadettsituasjonen eller hvordan kadettdatabasen fungerer, ta kontakt med Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum; tef@maritimt-forum.no eller telefon 951 77 752.

Del innhold