Bergen cruiser videre

Bergen cruiser videre

Bergen cruiser videre 1090 715 Maritime Bergen

Aldri før har Bergen mottatt flere cruiseturister enn i 2017-sesongen, og flere skal det bli! Hva betyr det for havnen, næringslivet, utslippene og trengselen i byen mellom de syv fjell? Og hvilke muligheter gir dette for Norges cruisehovedstad i årene som kommer?

Mer enn 550.000 cruiseturister besøker Bergen i 2017-sesongen fordelt på 316 anløp. Cruisesesongen sprer seg nå mer gjennom hele året, og har blitt en helårsaktivitet. I byen møter passasjerene opplevelser, natur og tilbud som gir inntekter og arbeidsplasser til bergenserne. Med på lasset følger diskusjon om medaljens antatte bakside; blant annet om utslipp fra cruisefartøyer og trengsel i byen med store og mange anløp i et kompakt sentrum. Hvordan kan veksten fortsette og hvilke grep tar næringen selv når ambisjonene er å hente flere passasjerer til Norges allerede største cruisehavn?

Ryggraden i norsk opplevelsesturisme

Cruiseturismen er viktig for hele Norge, ikke bare Bergen. Selv om størrelsene i anløp og passasjerantall selvsagt er lavere så er betydningen denne næringen har i Geiranger og resten av fjordene og kysten vår enorm. Man kan ikke snakke om opplevde ulemper for våre fjorder og kyst uten å ta med den næringsbetydningen som turismen har og vil ha for mange av våre minste lokalsamfunn. For norske kyst- og fjordsamfunn er cruiseturismen på sitt beste en byggestein i det velferdssamfunnet vi tar for gitt at skal være der for oss alle, uansett hvor i landet vi bor.

Innovasjon Norge beregner at hver cruisepassasjer i snitt legger igjen 860 kroner på den tiden de er i land. For Bergen betyr dette at svimlende 500 000 000 kroner genereres fra disse turistene den tiden de er i land. Dette er tilknyttet aktiviteter på land som ikke var forhåndsbetalt til rederiet, og innebærer blant annet forbruk som butikkbesøk, restaurantbesøk, attraksjoner, transport og kulturaktiviteter.

De landbaserte turistene oppholder seg mye lengre i landet og ifølge Innovasjon Norge legger disse igjen 1285 kroner per dag. Cruiseturistene oppholder seg kortere i landet vårt enn landbaserte turister, men forskjellen i hva disse legger igjen i forbruk per dag er altså likevel på knappe 400 kroner. Dette faktum forsvinner også ofte i diskusjon om turisteffektene. I følge Innovasjon Norge betyr dette nærmere 2,3 milliarder kroner fra cruisepassasjerene som besøker norske havner og fjorder – et betydelig bidrag til utviklingen av turistnæringen i hele landet.

Med snuhavnanløp er dette beløpet langt høyere og effektene langt mer vidtfavnende enn hva man kan få inntrykk av gjennom avisartiklene som omtaler cruisebyen. Viking Sky ble døpt 22. juni og er den tredje i rekken av cruiseskip fra Viking Ocean Cruises med permanent snuhavn i Bergen, og totalt vil 28 skip ha snuhavn i Bergen gjennom 2017-sesongen. Dette er et viktig element som dagens regjeringen har åpnet for og som vi ser flere og flere benytter seg av. På denne måten legger både turistene om bord og rederiene igjen mer penger i bykassen og havnekassen – et viktig bidrag til byen passasjerene besøker.

Fortsatt vekst i Norges fremste cruisehavn

Det er når det går bra man skal tenke på fremtiden, og næringen har derfor et felles ønske om å løfte opp diskusjonen rundt en videre satsning og tilrettelegging for cruisenæringen tilknyttet Bergen. Mulighetene for sterk vekst også i kommende år er allerede oppnåelige med dagens infrastruktur og tilrettelegging, men potensialet er enda større dersom det legges bedre til rette for dette.

Bergen er allerede på topp 50-listen over verdens cruisedestinasjoner, og det i en del av reiselivsnæringen som har ti-doblet antall cruiseturister verden over gjennom de siste 30 årene. Skal cruisebyen Bergen holde på sin posisjon som Norges cruisehovedstad og sikre videre vekst så må det blant annet være en politisk vilje til å tilrettelegge for næringen, og en del sentrale motforestillinger til næringen må adresseres. Som næring må vi formidle korrekt kunnskap om næringen bedre og nå flere meningsbærere, herunder også lokal og regional presse. Forståelse for hvilke verdier og sysselsetting næringen bringer med seg, om ringvirkningseffektene for samfunnet og næringslivet for øvrig må synliggjøres bedre. For Norgesferien sin betaler cruisepassasjerene over 12 milliarder kroner, og selv om mesteparten tilfaller cruiserederiene så er næringens størrelse og betydning for norsk reiseliv betydelig.

Politikerne må på sin side se mulighetene som næringen gir en by som Bergen, ikke bare fokusere på utfordringene som også kan følge med.

Still krav til cruisenæringen!

Næringen har en stor vilje til å møte myndighetspålegg og egne bransjekrav om bruk og tilrettelegging av miljøvennlig teknologi om bord i skipene og ved anløp i fjordene og havnene våre. Det er ingen seriøse aktører som motsetter seg at myndigheter og samfunnet man besøker stiller krav til dem. Enten det er krav om miljøvennlig teknologi eller tilgang til havnen, markedsføring og bruk av byens severdigheter så kan vi løse disse.

Er det èn ting cruisenæringen er vant med så er det å håndtere mye folk, på kort tid og med minimal kø, og vi stiller gjerne opp med gode løsninger på rimelige krav. Utfordringene knyttet til opplevelsen av trengsel på svært aktive dager med mange anløp på samme tid kan håndteres dersom det er vilje til å diskutere mulighetene som allerede eksisterer, og dette må fremvises for relevante beslutningstakere.

Krav til landstrømtilknytning diskuterer vi gjerne, men det må være en forutsetning for enhver slik debatt at man tar innover seg at særnorske krav om landstrømtilkobling fort kan bli sin egen verste fiende. Det finnes andre teknologiske løsninger som gir tilsvarende effekt på utslipp og vi ønsker derfor helst knalltøffe krav til utslippene fra næringens skip, men at man ikke låser seg til en spesifikk teknologisk løsning. Næringen betaler årlig store summer inn til NOx-fondet og vi mener det er en rettvis og god ordning. Vi minner også om at for de skipene som legger til kai i disse dager så må en ikke la seg lure til å tro at det alltid er eksos som kommer ut av skorsteinene deres – i noen tilfeller er det ren vanndamp. Næringen gjør mye grønt arbeid selv og møter gjerne nye grønne krav!

Havbyen Bergen har løsningene

I Maritime Bergen representerer vi hele den komplette maritime klyngen i Bergensregionen, og vi skal tilrettelegge for at medlemmer kan lykkes i sitt arbeid. Innenfor cruisenæringen har vi flere betydelige medlemmer sånn som Seawalk, European Cruise Service og Bergen og Omland Havnevesen og danner dermed et naturlig grunnlag for at organisasjonen kan jobbe med de overnevnte problemstillingene.

Seawalk er et konsept utviklet i Bergen og som allerede er utprøvd flere steder i Norge og verden. Med utfellbare kaianlegg kan man med enkle grep flytte cruiseskipene vekk fra store havnearealer som i dag er utilgjengelige for folk flest, og kutte utslippene som følger når cruisepassasjerer må skysses i mindre båter til og fra skipene som ankrer opp i norske fjorder. Løsningen rulles i disse dager ut i Nordfjordeid og på Nordkapp, og finnes allerede i Stockholm og Geiranger. En vinn-vinn-løsning utviklet i og levert fra landets største cruisehavn, og som har et internasjonalt potensial som et godt stykke norsk industrieventyr.

Med ny teknologi åpner det seg nye muligheter til å oppleve vårt land, og for den tilreisende med dårlig tid blir det færre feilvalg av aktiviteter og mer effektiv bruk av tiden man har tilgjengelig. Maritime Bergen har sammen med Bergens Sjøfartsmuseum gitt cruiseturister og alle oss andre et verktøy fra den digitale morgendagen; Maritim byvandrings-app! Denne profileres overfor samtlige cruisepassasjerer som ankommer Bergen denne sesongen, både i bykart og informasjon som gjøres tilgjengelig om bord. På denne måten kan cruiseturister oppleve Bergen på en annen måte, og bidra til andre valg og opplevelser enn å stå i kø ved våre mest populære destinasjoner på samme tid som alle andre. Egne maritime ruter tilrettelagt for den tilreisende egen smak; historiske opplevelser med vandringsruter som «I krigens fotspor», «Middelalderruten» og opplevelsen av byen fra sin beste side i vandringen fra Nordnes til Nøstet.

Bare noen få eksempler på hva som kan skapes når havbyen setter seg sammen og løser morgendagens utfordringer i dag!

Bergen – en by i verden

Det er viktig for alle næringer i vårt land at vi har ambisjoner om vekst og utvikling, men også at disse ambisjonene følges av krav og forventinger om at utviklingen er positivt for bedrifter, tilreisende, innbyggere og byen som tar imot våre cruisegjester. Cruisenæringen er forberedt på kravene som følger deres ambisjoner, men debatten om cruisenæringens videre utvikling må bygge på fakta og en gjensidig vilje til å sikre langsiktige og forutsigbare rammevilkår som næringen kan operere under. Vi må lytte til dem som har innvendinger eller betenkninger med hva cruisetrafikken gjør med byen vår. Greier vi å føre debatten langs disse linjer kan de fleste problemer løses med ny teknologi, praktiske løsninger for logistikk og anløpshåndtering eller med myndighetskrav mot næringen. Cruisebyen Bergen er i en unik situasjon til å ta posisjoner i et voksende, lukrativt reiselivsmarked. Men vi må gjøre det uten å tøye strikken i bergensernes lange historie for gjestfrihet i møte med tilreisende fra verden rundt oss.

Harald Victor Hove

Påtroppende  daglig leder

Maritime Bergen

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler