«Det året Det Var Så Bratt»

«Det året Det Var Så Bratt»

«Det året Det Var Så Bratt» 600 338 Maritime Bergen

Øystein Sunde sin sang om 1965 – det året det var så bratt, kan vel så gjerne beskrive det maritime året 2016. På Haugesundskonferansen la Maritimt Forum frem sin årlige Verdiskapingsårbok hvor nøkkeltallene fra maritim næring gjennomgås basert på siste tilgjengelige regnskapsdata, dvs 2016. – Vi kan trygt konstatere at krisen ikke er over, men at det verste ligger bak oss. Lysglimtene som vi ser i horisonten er fortsatt for deler av næringen svært langt unna den hverdagen de står i, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove.

Maritimt Forum og Menon lager hvert år en analyse av regnskapstallene fra maritim næring i hele Norge, og presentasjonen av disse ble tradisjon tro lagt frem på Haugesundskonferansen 6. februar. Tallene viser at 2016 var et tungt år for maritim næring som også er Norges nest største arbeidsgiver. – At 20 prosent av verdiskapingen og omsetningen forsvant dette året, og at 1 av 5 arbeidsplasser ble borte har ikke bare store menneskelige konsekvenser for dem som er direkte berørt, men også for Norges posisjon som havnasjon. Selv om vi ser lysglimt og regionale forskjeller så må dette være en viktig påminnelse om at en ledende posisjon aldri må tas for gitt og at det er vår evne til å hele tiden utvikle oss og ligge foran våre konkurrenter som gjør at vi kan hevde oss i verdenstoppen av den maritime næringen, sier Hove. Han understreker at tallene for landet er verre enn hvordan situasjonen er i Bergensregionen og at dette skyldes den industrielle maritime klyngen sin evne til å ha flere bein å stå på.

For Bergen er fortsatt en dominerende region i havnasjonen Norge med 40% av den totale handelsflåten eid eller drevet fra vestlandshovedstaden.

Hove understreker at det for store deler av næringen vil være vanskelige år også foran oss selv om det også finnes segmenter hvor det er en økende positiv utvikling i fremover. – Særlig nærskipsfarten viser til gode tall og bedre vekst enn næringen for øvrig. Det er særlig fortsatt store utfordringer knyttet til offshorerelaterte aktører og med 130 offshoreskip som fortsatt ligger i opplag så vil det ta flere år før vi kan friskmelde hele næringen, sier Hove.

Det er imidlertid også positive utviklingstrekk i tallene som ble presentert på en av Norges viktigste maritime møteplasser.

– Forskningsrådet presenterte oppsiktsvekkende gode tall for forskningsinnsatsen fra den maritime næringen, og det er ekstra spennende at forskningsinnsatsen skyter fart nettopp i de samme årene som vi opplever noen av de rødeste tallene i nyere tid, sier Hove. Det var John Vigrestad fra Forskningsrådet som kunne presentere de ferske gladnyhetene om den markante økningen i næringsinitiert forskningsinnsats for den maritime næringen.

Fra 2014 og årene etter har maritim næring tatt store steg i å investere i forskningsinnsats og går således i motsatt retning av hva som ellers kjennetegner næringsrettet forskning; når inntjeningen er dårlig går forskningsinnsatsen ofte ned. – Dette er oppløftende og sier noe om hvor fremoverlent denne bransjen er når man går motstrøms og øker satsingen på forskning til tross for røde tall.

Hove sender samtidig en utfordring til egne medlemmer om å øke forskningsinnsatsen i årene fremover. – Maritime Bergen er opptatt av at vi får litt mer trøkk på forskningsinnsatsen her i regionen og som Forskningsrådets tall viser så er vi som region ikke i tet hva gjelder Skattefunn og  så her må vi skjerpe oss i konkurransen med østlendingene, smiler Hove avslutningsvis.

 

Du kan laste ned verdiskapingsrapporten 2018 i sin helhet her. 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler