Sjømannsbyen

Sjømannsbyen

Sjømannsbyen Maritime Bergen

Tall fra det maritime registeret viser at Bergen er den byen i Norge som har flest sjøfolk.

I siste utgave av Norsk Skipsfart opplyses det om at det er bosatt sjøfolk i alle landets fylker. Men jo lengre vekk fra Østlandet man beveger seg, jo tettere befolket med skipsarbeidstakere er kommunene. Og den maritime næringen øker i viktighet målt i antall arbeidsplasser i forhold til folketallet når man beveger seg bort fra Østlandet. Kystfylkene fra Østfold til Telemark, Hedmark og Oppland har halvparten så mange sjøfolk som Møre og Romsdal og Trøndelag har til sammen.  (Tall utarbeidet av Maritim logg 2010) Mens det er to sjøfolk per tusen i arbeid på Østlandet, er tallet for Midt-Norge 14,7 per tusen sysselsatt. For å få et sammenligningsgrunnlag kan det opplyses om at det på landsbasis er 18.000 sjøfolk eller 7,2 per tusen ansatt. Og Bergen er byen i Norge med flest sysselsatte sjøfolk – hele 778!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler