• 31. May 2012

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere

Bergen er verdensledende på kjemikalietankere Maritime Bergen

[ingress]Med en flåte på drøye 230 kjemikalie- og produkttankskip, er Bergen verdens fremste på kjemikalietankere.[/ingress]

Kjemikalietankere er betegnelsen på skip som er bygget for å frakte flytende kjemikalier. Slike skip har kompliserte lastesystemer og er spesielt tilpasset lastene de enkelte skal frakte. Bergen har verdens største flåte innenfor dette spesialiserte segmentet – hvor flere av våre rederier faktisk er verdensledende.

–  Det er ulike årsaker til hvorfor Bergen har tatt førersetet innen kjemikalietankere. Lang historie på feltet og tradisjonsrike rederier lokalt har mye av æren. Et fremtredende eksempel er Odfjell, som var blant de aller første på dette feltet, sier daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen.

Med tiden har kompetansen innenfor dette spesialiserte feltet vokst lokalt – hvilket har ført til at flere har startet opp for seg selv.

– Frakt av kjemikalie er en nisje. I Bergen har vi fått på plass et slags maritimt «cluster» på dette området, hvor man har inntatt ulike posisjoner innenfor denne nisjen. Noen av våre fremste rederier er tungt inne her og i sum har dette ført oss til den posisjonen vi har i dag, sier Andersen.

Flere bidrar til Bergens sterke posisjon

Den børsnoterte tungvekteren Odfjell er største enkeltaktør med en solid kjemikalieflåte på rundt 100 skip. Sammen med gamle kjenninger som JO Tankers, Utkilen, Westfal-Larsen og Seatrans, akkompagnert av nyere aktører som Bryggen Shipping, Champion Tankers og Atlas Chemical Tankers, bidrar de til den verdensledende posisjonen Bergen har innenfor dette shipping-feltet.

Del innhold