• 1. June 2012

Bergen Group lander ny storkontrakt

Bergen Group lander ny storkontrakt

Bergen Group lander ny storkontrakt Maritime Bergen

Denne nye kontrakten, som inngås mellom ConocoPhillips og Bergen Group Rosenberg, som er et heleid datterselskap av Bergen Group, gir langvarig aktivitet.

Det bergensbaserte konsernet Bergen Group er en tungvekter innen offshore, skipsbygging og service. Det børsnoterte selskapet ble i dag tildelt et modifikasjonsprosjekt av ConocoPhillips på et eksisterende oljefelt til en verdi av 350 millioner kroner, gjennom sitt heleide datterselskap Bergen Group Rosenberg.

Bergen Group er en innovativ leverandør av produkter, tjenester og løsninger til offshore så vel som maritim industri. Totalt sett har konsernet 16.000 ansatte.

Kontrakten med ConocoPhillips vil generere aktivitet gjennom 2012 og 2013.

De landbaserte aktivitetene vil bli utført av Bergen Group Rosenberg, og avtalen kommer som et resultat av en rammeavtale man inngikk med ConocoPhillips tilbake i 2009.

Selv om kontrakten ikke er direkte linket til klassisk skipsfart, er den allikevel med på å underbygge Bergen Group-konsernets posisjon totalt sett – hvilket er gledelig.

 

Del innhold