Bergensrederi vinner nasjonal pris

Bergensrederi vinner nasjonal pris

Bergensrederi vinner nasjonal pris 1522 848 Maritime Bergen

 Tidligere i år spilte Maritime Bergen inn Odfjell SE som kandidat til Årets maritime lærebedrift. Av de nominerte var det Bergens-rederiet som vant og Statsminister Erna Solberg delte ut prisen.

I vår mail til juryen skrev vi at Odfjell SE er et av verdens største kjemikalierederier og at de fra sitt hovedkontor i Bergen globalt opererer i underkant av 100 skip til enhver tid. De har flere utekontorer og har totalt nærmere 3.000 ansatte. I Bergens-miljøet er Odfjell et av de mest synlige rederiene, og de bidrar aktivt i rekrutteringstiltak under Maritime Bergen-paraplyen og er alltid positive til å bidra.

Vi har snakket med Harald Fotland, COO i Odfjell, og han mener klyngeorganisasjoner og industriaktører er viktige samarbeidspartnere.

Foto: Gunnar Eide/Odfjell

Vi opplever at rammefaktorene er på plass og vi håper de er langsiktige. Vi hadde ikke kunnet satse om det ikke var for den solide kvaliteten som de norske utdanningsinstitusjonene tilbyr, og vi har engasjerte opplæringskontor og bransjeorganisasjoner som legger forholdene godt til rette for fortsatt rekruttering. Med det er norske rederier godt posisjonerte for fortsatt å bygge førsteklasses maritim kompetanse, Sier Harald Fotland

Erna Solberg delte ut prisen «Årets maritime lærebedrift» for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) Hun poengterte at Norge med sin globale fjerdeplass er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Hun sa at Regjeringen er opptatt av at norsk maritim kompetanse er en forutsetning for å styrke våre maritime konkurransefortrinn i årene fremover.  Derfor er videreutviklingen av maritim kompetanse en av hovedprioriteringene i Regjeringens maritime politikk. Solberg mener at for å ivareta og styrke Norges ledende rolle som maritim nasjon har vi alle et ansvar for å lede an – For å heve standarder og flytte grenser for hva som er mulig. Hvis vi skal lykkes med dette er næringen helt avhengig av å være en attraktiv arbeidsplass for unge talenter.

I sin begrunnelse fremhever styret i SNMK blant annet at Odfjell i flere år har jobbet systematisk med å rekruttere unge norske talenter inn i selskapet. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris og vi setter stor pris på anerkjennelsen fra SNMK og fra Maritime Bergen som stod bak nominasjonen. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Odfjell har eksistert i over hundre år og for å være konkurransedyktig i årene som kommer, er vi avhengige av å kontinuerlig rekruttere nye og motiverte sjøfolk med høy kompetanse. Alt dette opplever vi at norske kadetter og lærlinger har, sier Harald Fotland, COO i Odfjell til SNMK.

Kriterier
De som blir nominert til prisen «Årets Maritime Lærebedrift» er et rederi som blir vurdert på antall opplæringsstillinger i forhold til flåtens størrelse, hvilke innsats som gjøres for næringen utover egeninteresser, tiltak for mangfold i rekruttering og kvalitet i opplæringen. Begrunnelsen til styret i SNMK er blant annet at Odfjell i flere år har jobbet systematisk med å rekrutter unge norske talenter inn i selskapet. De tar inn betydelig flere lærlinger enn de trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren til sjøs. De er synlige i lokalmiljøet i Bergen og jobber tett med utdanningsinstitusjonene. Selskapet har også gjort særskilte tiltak for å få flere kvinner inn i sjømannsyrket.

Tidligere har følgende rederier mottatt prisen:

2013: Hurtigruten
2014: Simon Møkster
2015: Island offshore
2016: Fjord1
2017: Egil Ulvan Rederi
2018: Golden Energy Offshore
2019: Color Line

Gratulerer til Odfjell som årets maritime lærebedrift!

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse:
Oppgaven til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse er å jobbe for økt kompetanse og rekruttering for norske sjøfolk. De skal bidra til tilstrekkelig opplæringsplasser om bord er i tråd med det næringen og samfunnet forøvrig har behov for. Sammen med andre aktører skal de bistå unge og rederier med karriere og personell.

Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse består, som styret til Maritime Bergen, av representanter fra både arbeidsgiver og -taker siden. Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet.

Om Odfjell:

Antall opplæringsstillinger er 20-25 per år. Flåtens størrelse: Rundt 50 eide skip, som Odfjell også bemanner. Total flåte er rundt 90.

Innsats for næringen ut over egen bedrifts interesse:
–  Tar inn betydelig flere lærlinger enn de selv trenger, for å gi flest mulig en start på karrieren
–  Har regelmessige informasjonsmøter for potensielle søkere
–  Foredrar på maritime skoler og bidrar aktivt i rekrutteringsinitiativer
–  Har hatt kadetter med på introduksjonstur før de er ferdig med utdannelsen for at de skal få kjennskap til yrket

Tiltak for kvalitet i opplæringen:
– Har regelmessig dialog med maritime skoler
–  Har egen stilling internt for opplæring
–  Har strukturert opplæring for de som begynner hos dem

Tiltak for mangfold i rekrutteringen:
– De oppfordrer kvinner til å søke
– De tar alltid inn kvinner så sant de er kvalifisert
– De har klart å «bringe frem» kvinnelige offiserer

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler