Bergensregionen er maritim

Bergensregionen er maritim

Bergensregionen er maritim Maritime Bergen

[ingress]Hele 78 prosent av Norges befolkning utenfor Bergensregionen forbinder regionen med maritim næring, mens 81 prosent av befolkningen i regionen vet at maritim næring er stor. [/ingress]

Dette er noe av det som kommer frem i den ferske Omdømmebarometeret for Bergensregionen. Barometeret viser at de store prioriterte næringene i regionen er blitt mer kjent i løpet av de fem årene denne undersøkelsen har blitt gjennomført. Dette gjelder ikke bare maritim næring, men også de andre store næringene i regionen.

Kjennskapen til de prioriterte næringene i regionen har endret seg mye i positiv retning de senere årene. For maritim næring har kjennskapen til at næringen er stor i regionen beveget seg fra 68 til 78 prosent, mens den for eksempel for olje og gass har gått fra 33 til 66 prosent. Det vil si at nå er det 66 prosent av befolkningen utenfor regionen som forbinder vår region med olje- og gassnæringen.

– Det er gledelig at Bergensregionen skiller seg positivt ut ved å være kjent for å ha et mangfoldig og bredt næringsliv, og at kunnskapen om næringslivet er betydelig styrket gjennom de tre gangene undersøkelsen er gjennomført. Vi som bor her vet at olje- og gassnæringen er stor i vår region med store selskapskonsentrasjoner både i Bergen, Fjell og på Mongstad i Nordhordland. At denne næringen er stor i regionen også er blitt mer kjent i resten av Norge, er positivt, sier administrerende direktør Ole Hope i Business Region Bergen.

Attraktiv region?
Det store spørsmålet er så om regionen er en attraktiv region å bosette seg i. Her gir ikke barometeret et entydig svar. Ett av spørsmålene som ble diskutert under presentasjonen var om regionen greier å synliggjøre næringslivet og karrieremulighetene i regionene godt nok, slik at dette blir synlig og formidlet nasjonalt.

– Bergen og regionen må skrive seg inn i historien om Norge, var oppfordringen fra Stian Rønvåg i Ordkraft.  Det regionen er mest kjent for i en nasjonal setting, er Bergen som kulturby og at dette er en region med vakker natur. Med dette som bakteppe og utgangspunkt kan vi også gjøre næringslivet i regionen enda mer kjent og attraktivt.

Harald Andersen i Virke påpekte også hvor viktig det er å fortelle om Bergen og regionen som stor innen tjenesteytende næring. Disse tjenestene er også avgjørende for at de store prioriterte næringene skal vokse og spille en rolle i en internasjonal konkurranse.

Omdømmebarometeret er et samarbeid mellom Ordkraft næringslivsorganisasjonen Virke og Business Region Bergen. Last opp rapporten her:
omdømmebarometeter

Faktatall for prioriterte næringer i 2012:

Inkludert i tallene også virksomheter som har hovedkontor utenfor regionen, men som har betydelig aktivitet i Bergensregionen.

Olje, gass og fornybar energi:
Ansatte:          32 500
Omsetning:     211 mrd
Verdiskaping:  43,5 mrd
Antall foretak: 1 494

Maritim næring:
Ansatte:          22 600
Omsetning:     90,8 mrd
Verdiskaping:  21,2 mrd
Antall foretak:             1 317

Marin næring
Ansatte:          3 491
Omsetning:     27,6 mrd
Verdiskaping:  3,3 mrd
Antall foretak:   900

Media og kulturbasert næringsliv
Ansatte:          5 000
Omsetning:     9 mrd
Verdiskaping:  3,1 mrd
Antall foretak:             7 914 (mange enkeltmannsforetak)

Opplevelse, kultur, reiseliv
Ansatte:          15 700
Omsetning:     15,1 mrd
Verdiskaping:  5,4 mrd
Antall foretak:   3 478

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler