Berømmer næringslivet for NOx-kutt

Berømmer næringslivet for NOx-kutt

Berømmer næringslivet for NOx-kutt Maritime Bergen

Norge fortsetter å redusere mengden utslipp av nitrogenoksider (NOx) og har klart å overholde de internasjonale NOx-kravene. Klima- og miljøministeren takker NOx-fondet for deres arbeid med utslippsreduksjon.

 

Foto: ShortseaTV

Foto: ShortseaTV

Betydelig reduksjon

Norske utslipp har blitt redusert med 20% siden det ble innført avgift på NOx-utslipp i 2007. Samme året ble den første avtalen mellom miljøverndepartementet og næringsorganisasjonene inngått. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippsmengden ble redusert med fem prosent fra 2012 til 2013.

 

Takker næringslivet

De siste årene har tiltak i regi av Næringslivets NOx-fond bidratt til utslippsreduksjonen.

– Jeg vil takke næringsorganisasjonene og NOx-fondet for arbeidet de så langt har gjort for å gjennomføre utslippsreduserende tiltak. Det omfattende arbeidet har bidratt til å skape markeder for nye løsninger, hvor økt bruk av gass som drivstoff på skip er blant de viktigste, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft til regjeringen.no.

 

Skadelige effekter

NOx har mange skadelige effekter på menneskers helse, og bidrar til sur nedbør og overgjødsling. På grunn av langtransportert luftforurensing er det viktig med internasjonale avtaler.

– Arbeidet med å redusere skadelig luftforurensing  krever internasjonalt samarbeid. Det er avgjørende at alle land følger opp forpliktelsene sine, mener Sundtoft.

 

Hjelper den maritime bransjen

NOx-fondet bidrar til at selskaper i den maritime bransjen kan foreta omstillinger det ellers ville vært vanskelig å gjennomføre. Blant annet har de støttet ombygging av skip til LNG-drift, som kan redusere utslippene av NOx med 90 prosent. Bergen Tankers AS har fått støtte fra fondet til ombygging av skipet Bergen Viking.

– Vi kunne aldri gjort dette uten NOx-fondet.  Det er årsaken til at vi er i stand til å gjennomføre en slik ombygging, sier Kjell Olav Haugland, administrerende direktør i Bergen Tankers AS til maritime.no.

 

 

Omstillingen til en mer miljøvennlig maritim bransje er også tema for Maritime Bergens arrangement Marinade 2015: Blå næring – Grønt skifte. Påmelding til Marinade kan gjøres her.

 

Skrevet av Ulrik T. Sydnes

Kilder: regjeringen.no, maritime.no

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler