Berømmer regjeringen for å ta tak i likestillingsproblematikken!

Berømmer regjeringen for å ta tak i likestillingsproblematikken!

Berømmer regjeringen for å ta tak i likestillingsproblematikken! 1140 760 Maritime Bergen

Torsdag varslet Nærings- og fiskeridepartementet at de jobber med en ny maritim likestillingsstrategi, og vil kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring i en ny studie.

 

Maritim næring er mannsdominert, med en beskjeden kvinneandel på om lag 16 prosent. Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny maritim likestillingsstrategi, og vil kartlegge likestillingssituasjonen i norsk maritim næring i en ny studie. Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ekstern studie for å få mer kunnskap om dagens situasjon i maritim næring. Studien skal kartlegge forhold som er til hinder for å oppnå bedre kjønnslikestilling, og vil danne et viktig grunnlag for den første maritime likestillingsstrategien. Studien blir lyst ut torsdag, på den offentlige portalen for offentlige innkjøp Doffin. Den har en kostnadsramme på inntil 750.000 kroner.
– Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, mer innovasjon og fører i seg selv til et mer attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene, uttalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding. 
12 års erfaring med problemstillingen

Maritime Bergen har siden 2009 hatt fokus på rekruttering av kvinner inn i maritim næring. Dette kom som en bestilling fra næringslivet selv, som så de sto overfor et generasjonsskifte samtidig som det var vanskelig å rekruttere kvinner til landbaserte stillinger. En del av dette har vært møteplassen “Kvinner i kuling” og «Et hav av  muligheter».

Daglig leder Siv Remøy-Vangen berømmer regjeringen for å ta tak i problemstillingen.

– Det er fantastisk at de kommer på banen. Dette er utfordringer som næringen selv har jobbet med i mange år. Men selv om vi som næring jobber med dette og er bevisste, så tror jeg en slik kartlegging kan være med å gi kunnskap om alle de mulighetene som næringen representerer, sier Remøy Vangen.

Hun tror mange av de gamle mytene om maritim næring lever i beste velgående fortsatt. Blant annet at det er mannsdominert og ikke harmonerer med familieliv, når den tid kommer. Det er en oppfatning Maritime Bergen jobber hardt for å snu.

– I et innspillsmøte til likestilling strategien med daværende næringsminister Iselin Nybø, foreslo vi å innføre et nytt fag i enten barneskolen eller ungdomsskolen om maritim historie. For å vise barna hva maritim næring er.

Remøy Vangen gir også en stor honnør til WISTA Norge (Women’s International Shipping & Trading Association) og leder Siri Sundal Shield for å ha stått i bresjen i denne kampen.

Iselin Nybo Likestilling Strategi Maritime Næring

F.v. Synnøve Seglem, viseadm. dir. i Knutsen OAS Shipping og visepresident i Norges Rederiforbund, Krysta Alexa Singh, prosjektleder i Maritime Bergen, Iselin Nybø, næringsminister, Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen og Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen. Foto Sverre Meling jr., Maritimt Forum

Tror du en slik kartlegging kan føre til noe konkret? 

– Jeg håper det. Vi må nesten vite hvor vi er for å vite hvor vi skal. Vi vet at det ikke er bra, men vi vet ikke nøyaktig. Når vi får tallfestede undersøkelser er det lettere å sette i gang tiltak som gir bedre resultater, poengterer Remøy Vangen, og fortsetter.

– Vi har våre undersøkelser og rederiene har sine. Men det er ingen som ser på næringen som helhet. Mitt håp er at man i denne kartleggingen tør å stille de vanskelige spørsmålene. Hvorfor er det så få kvinner som velge en maritim karrierevei og hvorfor kommer de ikke høyere opp på karrierestigen, avslutter Remøy-Vangen.

 

Maritime Bergen vil også i løpet av høsten introdusere et nytt tilbud og lederutviklingsprogram for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt med å jevne ut ubalansen. Mer informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.

 

*Saken er dekket av Helge-Martin Markussen, Skipsrevyen

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler