Blå vekst og miljø på agendaen

Blå vekst og miljø på agendaen

Blå vekst og miljø på agendaen Maritime Bergen

Tirsdag 21. oktober arrangerte Maritimt Forum Bergensregionen høringsmøte for Nærings- og fiskeridepartementet i tilknytning til regjeringens nye maritime strategi.

Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Næringsminister Monica Mæland avholder høringsmøter i fem norske byer. Denne dagen var det Bergen som stod for tur, og tema for møtet var Blå vekst og Miljø. Dette er to av regjeringens åtte satsingsområder med utgangspunkt i den politiske plattformen for ny maritim strategi.

Felles blått havrom
– Vi må se den maritime næringen i en større sammenheng – vi må se på mulighetene som ligger i, på og under havet. Her vil samspillet med andre havbaserte næringer, som offshore og marin sektor, være viktig, sier Mæland.

Blant talerne under møtet i Bergen var Per Erik Dalen fra GCE Blue Maritime den som holdt innlegg om blå vekst. Deretter snakket Hege Økland fra NCE Maritime Cleantech og Magnus Strandmyr Eide i DNV GL om miljø.

Siden møtet ble holdt på Havforskningsinstituttet ble innledningen holdt av Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Mellom innleggene var det satt av god tid til diskusjon. Blant de fremmøtte var blant annet rederier, arbeidstakersiden, forskning og utdanning, samt leverandørindustrien representert.

Supernasjonen Norge
Mæland viser til at Norge er regnet som en supernasjon når det gjelder skipsfart. Likevel er næringen avhengig av skatter og avgifter, forskning og miljø og internasjonal konkurransedyktighet for å overleve i fremtiden. Det er derfor vesentlig at næringen snakker sammen.

Nettolønnsordningen
Selv om dette ikke var hovedtema for møtet, ble ministeren konfrontert med at endringen i nettolønnsordningen, som regjeringen foreslår i statsbudsjettet nesten er å oppfatte som en fornærmelse. – Dette er likevel et tydelig signal fra regjeringen om at norske sjøfolk er viktige. Vi skal se på nettolønnsordningen og har tanker om å lovfeste denne, sa Mæland.

Ministeren oppfordret avslutningsvis til at næringen fortsatt skal komme med innspill til den maritime strategien.
Innspill kan sendes til: postmottak@nfd.dep.no.

 

Skrevet av Henriette Munthe-Kaas

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler