Trainee Blue Sea

Trainee Blue Sea

Trainee Blue Sea 496 332 Maritime Bergen

Bergens styrke som et maritimt senter ligger tre steder: i mangfoldet av bedrifter, i bredden på aktivitetene og ikke minst i menneskene som arbeider der.

Dette har professor ved NHH uttalt om Maritim Trainee-programmet til Maritime Bergen. Videre sier han at gjennom Trainee Blue Sea får nyutdannede ved selvsyn oppleve Bergens maritime styrke, de får bedre forståelse for Bergens maritime miljø, og de får anledning til å bli kjent med andre som er i samme situasjon.

Nå trenger vi deg som medlemsbedrift til å bidra til ytterligere styrking av denne ordningen fra høsten 2021, når et nytt kull traineer skal plasseres rundt i den maritime klyngen vår!

Næringen vår har et behov for å tenke nytt og rekruttere inn de klokeste hodene. Vi står for program og koordinering – dere sørger for at en dyktig, nyutdannet person har et sted å jobbe hver dag i ett år. Dere har også mulighet til nominere en som allerede er ansatt hos dere, gitt de har jobbet kortere enn 24 måneder i bedriften, og maks 3 års arbeidserfaring.

Hva er Trainee Blue Sea?
Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse.

Vi ønsker å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for våre medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode. I tillegg ønsker vi å bistå våre medlemmer ved å bidra med kompetanse og gi en innføring i næringen, og på den måten hjelpe til å overkomme eventuelle utfordringer. Vi ønsker også å øke og synliggjøre næringen slik at nyutdannede studenter anser den som attraktiv. Noe som fører til at de søker seg til traineeprogrammet.

Traineeplassene er generelt sett tenkt for ferdigutdannede – disse kan ha arbeidserfaring, men av begrenset lengde. De unge vil få en fot innenfor arbeidsmarkedet og en smakebit av den maritime næringen. Gjennom året sitt hos traineebedriftene legges det opp til fem faglige samlinger i regi av Maritime Bergen. Hver samling har varighet på én til to dager og vil være temabasert. Temaene det vil bli jobbet med på disse samlingene er: Ledelse, Future blue business og digitalisering. I tillegg vil man legge opp til bedriftsbesøk til Maritime Bergen sine bedrifter.

Hvorfor investere tid og ressurser i et slikt program?
«Trainee Blue Sea programmet er et flott initiativ, spesielt for mindre og mellomstore bedrifter som ikke har egne trainee-ordninger. Vi trenger unge kompetente mennesker som kan hjelpe oss å møte de mange utfordringer som vi står foran – spesielt når det gjelder miljø og digitalisering. Trainee Blue Sea programmet gir deltagerne en unik mulighet til å utvide sine kunnskaper på tvers av fagfelt, bli kjent med ulike aspekter og aktiviteter innen industrien vår samt å treffe andre unge i bransjen» – Siri-Anne Mjåtvedt, Utkilen.

Tross Covid-19 og begrensningene dette har medført har vi manøvrert oss gjennom første halve trainee-år, og åtte nyutdannede er utplassert i fem ulike bedrifter hvor de får en viktig innføring i den blå næringen.

Ønsker du å bli trainee?
Vi ønsker traineer innenfor felt som jus, finans, teknisk, forretningsutvikling (IT), operasjonell eller kommersiell retning. Traineene vi ser etter er studenter med bachelor eller mastergrad innen relevante fag eller nylige ansatte i en maritim bedrift. Deltageren i Trainee Blu Sea kan også ha opp til tre års arbeidserfaring.

Hva sier traineene?
«Som trainee får man et bedre innblikk innenfor det brede mangfoldet den maritime næringen utgjør. Dette kommer godt med for en som er nyutdannet og er en verdifull erfaring. Muligheten til å bli kjent med de andre deltakerne i programmet og bygge nettverk er også givende og sosialt.» – Sindre Rudi, trainee, Westfal-Larsen

Trainee-bedrifter 2020-2021

Dersom din bedrift er interessert i å være traineebedrift eller om du har spørsmål rundt programmet, ta kontakt med prosjektleder Kjersti Soldal Meredith på e-post: kjersti@maritimebergen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler