Bybane til sjøs

Bybane til sjøs

Bybane til sjøs Maritime Bergen

[ingress]I tråd med klimameldingen skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bergens nye sjøtransportstrategi har også vedtatt å jobbe for økt miljøvennlig persontrafikk på sjøen. Maritime CleanTech West (MCTW) ser nå på en alternativ transportløsning til vanns basert på nullutslippsteknologi som kan avlaste eksisterende infrastruktur på land.[/ingress]

I forprosjektet støttet av Transnova arbeider MCTW med å etablere grunnlag og forutsetninger for i fremtiden kunne utvikle og demonstrere et maritimt hurtiggående fartøy med null utslipp. Fartøyet skal kunne inngå som et konkurransedyktig miljøvennlig transportalternativ i befolkningstette områder.

Fast-going-vessel_-Illustrasjon_Maritime-CleanTech-West-460x258

Illustrasjon: Maritime Clean Tech West

Tanken er et transportsystem som har i seg all nødvendig infrastruktur lik en T-bake eller bybane. Ett eller flere fartøy trafikkerer en gitt strekning med muligheter for stopp under veis. Transportsystemet sees i sammenheng med eksisterende kollektivtransport på land, og vil videreføre den kollektive opplevelsen der man bruker sjøen som infrastruktur.

 

– Konseptet som MCTW utarbeider er helt i tråd med målsettingene i Sjøtransportstrategien som både Bystyret og Byrådet i Bergen vedtok i høst, sier daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen. – For å få gjennomført tiltakene i Sjøtransportstrategien, må dette være en gavepakke. Kanskje vi i nær fremtid kan få bukt med køene over Sotrabroen? avslutter Andersen.

 

 

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler