Bybane til sjøs

Bybane til sjøs

Bybane til sjøs 150 150 Maritime Bergen

Tenk deg at du kan hoppe på et trikkelignende fartøy og ta sjøveien til og fra jobb.

Tekst: Hilde Sander Meling

«Zero emission fastgoing wessel» er et prosjekt som tar for seg akkurat dette. Målet er en fremtid med effektive passasjerfartøy med nullutslipp. En slags bybane til sjøs.
– Det er ikke tvil om at konseptet kan passe til pendlertrafikk i norske storbyer som Trondheim, Bergen og Oslo, men markedet er først og fremst i utlandet hvor etterspørselen er størst, forklarer prosjektleder Nils Aadland fra Polytec. Han er engasjert for å lede forprosjektet på vegne av næringsklyngen Martime CleanTech West (MCTW).

Elektrisk hurtigbåt
«Zero emission fastgoing wessel » jobber for å utvikle en elektrisk drevet hurtigbåt der batteri, som blir ladet av fornybar energi fra strømnettet på land, kan bety et paradigmeskifte for passasjertransport, og særlig hurtigbåtmarkedet.
– Nå jobber vi tett med designere som skal sørge for at fartøyet er optimalisert i forhold til de områdene det skal operere i, sier Nils Aadland.
Martime CleanTech West har fått støtte fra Transnova til å gjennomføre forprosjektet som skal være ferdigstilt i løpet av høsten, og det er i sin helhet et samarbeidsprosjekt i den maritime næringsklyngen.

Rimelig og rent

Det er ikke bare bybane til sjøs-prosjektet MCTW arbeider med for tiden. De ser også på flere nye løsninger for grønnere sjøtransport.

– Strengere miljøkrav og et økende miljøfokus påvirker etterspørsel­en etter teknologi som reduserer skadelige utslipp til luft og sjø fra maritime aktiviteter, opplyser prosjektansvarlig i MCTW, Hege Økland. Derfor jobber klyngen for å utvikle teknologi som gir lavere drivstoffkostnader og reduksjon i utslipp.

Les saken i sin helhet, på side 23, her.
For mer informasjon om MCTW, les mer på www.mctw.no.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler