• 28. June 2018

Corvus Energy med Bergensbasert batterifabrikk

Corvus Energy med Bergensbasert batterifabrikk

Corvus Energy med Bergensbasert batterifabrikk 1024 576 Maritime Bergen

Det Norsk-Canadiske selskapet etablerer batteriproduksjonen sin i Bergen, og bidrar til ytterlig styrking av det norske maritime markedet og den maritime klyngen i Bergensregionen.

Nye fergeanbud og stor etterspørsel etter hybride energisystemer i offshore- og shippingsektoren er noe av det som har styrket det norske maritime markedet. Denne oppturen ønsker Corvus å bli med på, og bygger nå en batterifabrikk i Bergen.

– Batterirevolusjonen innenfor maritim sektor er i full gang, og Norge er et sentrum for utviklingen. Vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen, og produksjon i Norge vil gjøre det mulig for oss å raskt teste ut og utvikle nye løsninger som kan svare på behovet som kommer de neste årene, sier Geir Bjørkeli, konsernsjef i Corvus Energy til sysla.no

NCE Maritime CleanTech, Hordalands egen verdensledende klynge for rene maritime løsninger, bidrar i prosessen gjennom rådgivning og prosjektutvikling.

– Med en batterifabrikk i bergensområdet får industrien nær tilgang til kjerneprodukt som er avgjørende for at skipsfarten skal bli mer miljøvennlig og mer lønnsom for rederne, sier daglig leder i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland.

Hordaland fylkeskommune (Hfk) og Invest in Bergen er også med på løpet. Hfk bidrar med 500.000 i arbeidet med å finne en god produksjonslokasjon i Bergen – et område valgt grunnet sin sterke maritime klynge med nærhet til kunder og marked.

I forlengelsen av den nye batterifabrikken vurdere også Corvus Energy å etablere et FoU-miljø innen batteriteknologi i Norge og Canada. Ved å kobles opp mot etablerte og relevante FoU-miljø i Bergen vil samarbeidet føre til at både industriaktører og forskningsinstitusjoner drar nytte av hverandre og styrkes.

 

Vi ser med glede på nye tiltak og etableringer som vil være med å styrke den maritime klyngen i Bergensregionen, og vi ønsker vårt medlem Corvus Energy lykke til med nyetableringen, sier Harald Victor Hove, daglig leder i Maritime Bergen.

Del innhold