Dagens kandidatintervju: Arild Hermstad (MDG)

Dagens kandidatintervju: Arild Hermstad (MDG)

Dagens kandidatintervju: Arild Hermstad (MDG) 1440 705 Maritime Bergen
I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike parti. I dag, Arild Hermstad fra Miljøpartiet de grønne.

1.Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

Vi bruker 8 milliarder ekstra i vår alternative transportplan til å flytte gods fra land til sjø og til elektrifisering av sjøtransporten. Vi vil også sette av langt mer midler til Enova. Vi vil bruke mindre penger på kapasitetsøkende motorveier, både for å ha nok penger til en ordentlig satsing på sjøtrasnport, men også fordi mer motorveier gjør at lastebiler vinner terreng i forhold til bærekraftige transportmidler som sjø og tog.

2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Dette har vi i De Grønne ikke programfestet.

3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Vi vil kutte formuesskatten for de med lavere formue. og øke den for de med høyest formue. Vi ønsker også å se nærmere på muligheten til å skjerme formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, men har så langt ikke funnet en god måte å gjøre det på.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

Vi går til valg på et ekte grønt skifte, og mener Norge vil tape i den globale konkurransen dersom vi ikke omfavner nye bærekraftige næringer med begge hender. Det betyr at alle nåværende  arbeidsplasser bør rettes inn mot grønn vekst, og at vi må ha en plan for hvordan de gradvis skal bli bærekraftige. Vi vil ha en plan for å erstatte utrygge oljejobber med nye trygge arbeidsplasser innen grønne og bærekraftige næringer..

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

Vi må styrke mange av de ordnignene som allerede fins, og dessuten vil vi gi sette av  2 mrd kroner til byggelånstilskudd til skipsfartsnæringen, 1 mrd kroner til Enova til raskere utrulling av landstrøm og  infrastruktur for elferger, gi 300 mill kroner pr år til investeringsfond for støtte til grønn skipsfart, for å nevne noe.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler