Dagens kandidatintervju: Helge Andre Njåstad (FrP)

Dagens kandidatintervju: Helge Andre Njåstad (FrP)

Dagens kandidatintervju: Helge Andre Njåstad (FrP) 580 384 Maritime Bergen

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike politiske parti. I dag, Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

Fremskrittspartiet mener at det må legges til rette for at en større del av godstransport over lengre avstander kan fraktes sjøveien. Det må da satses betydelig på ny infrastruktur når det gjelder havner. Vi mener at offentlige og private havner skal likebehandles og at havnene gis gode rammebetingelser. Havneavgifter skal kun kreves inn etter selvkostprinsippet.
2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Stortinget har vedtatt en utredning om norske lønns- og arbeidsvilkår. Denne vil vi følge nøye og har vi et rom i det internasjonale regelverket til å påvirke dette vil vi følge opp det.

 3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Vi har programfestet at vi vil avvikle formuesskatten og vil jobbe for det.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for at industrien skal kunne få til økt verdiskaping i hele landet. Vi må legge til rette for at også nye typer kraftkrevende industri etableres i Norge. Ved å ha ren, fornybar og regulerbar krafttilgang styrkes også industriens konkurransekraft. Store datasentre etableres i større grad i land der det er tilgang på ren energi. Dette er et av flere gode tiltak.

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

 For at den norske maritime klyngen skal beholde sitt forsprang, og at norske arbeidsplasser skal sikres, er vi avhengige av et stabilt, høyt aktivitetsnivå på sokkelen. Dette sikrer viktige arenaer for innovasjon og teknologiutvikling offshore. For å sikre konkurranseevnen vil vi snarest mulig ha på plass et regelverk knyttet til bruk, transport og bunkring av flytende naturgass (LNG) slik at næringens behov for konvertering fra tyngre brensel som diesel og fyringsolje ikke forsinkes.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler