Dagens kandidatintervju: Ove Trellevik (H)

Dagens kandidatintervju: Ove Trellevik (H)

Dagens kandidatintervju: Ove Trellevik (H) 650 366 Maritime Bergen

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike politiske parti. I dag, Ove Trellevik fra Høyre.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

For Høyre er det viktig å følge opp den nye tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø, og evaluere den. Det er bevilget 82 mill. kr til ordningen i 2017.

Ordningen innføres som en treårig prøveordning. Tilskudd kan tildeles redere ved opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud. Søkere må dokumentere at lasten overføres fra vei til sjø og sannsynliggjøre at transporttilbudet vil være levedyktig etter tilskuddsperioden. 14 søknader er komt inn. Totalt anslår de søknadene som er innvilget at de til sammen kan flytte 2,7 mill. tonn gods over 3 år. Det er en god start. Ordningen utformes i tråd med retningslinjene for statsstøtte til maritim transport. Ordningen er godkjent av ESA. I Tillegg må havnestrategien følges opp. Havnene må bli mere ensartet og ha vilkår som bidrar til at mere gods kan fraktes på sjø.

2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Det er et samlet storting som har vedtatt en utgreiing på dette temaet. Før denne utgreiingen foreligger er det vanskelig å konkludere. Høyre ønsker flest mulig norske skip og flest mulig nordmenn om bord på skipene. Høyre er likevel svært skeptisk til ordninger som kan oppfattes som proteksjonisme, og vi er imot ordninger som bidrar til svekkelse av konkurransekraften. (Som for eksempel å lovfeste norsk lønn uten at en bor og skatter til Norge). Vi er også imot tiltak som er i strid mot internasjonal rettsorden som for eksempel flaggstatsprinsippet.

3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Høyres landsmøte har vedtatt at vi skal redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten.

4.  Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

Det må lønne seg å velge rett. Derfor styrker Høyre ulike incentivordninger som ENOVA og forskningsrådet  etc som bidrar til teknologiutvikling. Offentlig innkjøpsmakt må nyttes til å etterspørre morgendagens teknologi og bidra til innovasjon og utvikling i hele verdikjeden. Vi har vedtatt at alle statens nye anbud på ferjer skal være «null eller lavutslippsløsninger». Vi vil ha et Co2 fond etter samme modell som NOX fondet. Vårt mål er at norsk maritim næring skal være verdensledende også i fremtiden.

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

Regjeringen har laget en Maritim strategi og en Havstrategi, der mange innspill fra næringen er implementert. Strategiene har en rekke tiltak som må følges opp, og videreutvikles. Selv om mye er gjort gjenstår en del. Fokus må være å sikre rammevilkårene i hele verdikjeden. Vi øsker at ringvirkningene av maritim næring skal bli så store som mulig. Likevel, grunnmuren i maritim næring er vilkår som gjør at vi får flest mulig norske skip med norsk flagg og norsk mannskap. Da må vi ha konkurransedyktig eierbeskatning, rederibeskatning og konkurransedyktig nettolønnsordning, samt konkurransedyktig sjøfartsdirektorat og skipsregistre.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler