Daglig leder søkes

Daglig leder søkes

Daglig leder søkes Maritime Bergen

Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) representerer hele bredden i næringen, med 150 medlemsbedrifter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim sektor. Slik har MFB en unik rolle som representant for hele den maritime verdikjeden, med mulighet til å påvirke både regional og nasjonal utvikling innen denne viktige næringen i norsk eksport. Vi søker nå en daglig leder som kan videreutvikle klyngen og lede arbeidet med å samle og fremme det maritime miljøet i Bergensregionen.

Maritimt Forum Bergensregionens nåværende daglige leder går over i ny stilling, og stiftelsen er nå på jakt etter en ansvarsfull og initiativrik driver med stor gjennomføringskraft. Som talerør for hele den maritime bransjen, forventes det at daglig leder tar initiativ overfor aktuelle beslutningstakere, koordinerer medlemsinteressene, og har evne til å bygge gode relasjoner både innad i klyngen og eksternt mot myndigheter, organisasjoner og medier.

Maritim Forum Bergensregionen ble stiftet i 1995 av Bergens Rederiforening, Rolls-Royce Marine (den gang Ulstein Bergen), LO Bergen (den gang Bergen faglige samorganisasjon), tidl. Mjellem & Karlsen og Bergen kommune.

Maritimt Forum har vært i en spennende utvikling de siste årene, og har i dag 2 ansatte. Med et sterkt maritimt miljø i ryggen, er stiftelsen utpekt til å koordinere økt samarbeid mellom regionens viktige maritime aktører, synliggjøring og klyngesamarbeid under vår felles verdiplattform «Maritime Bergen- the industrial shipping Capital».

Stillingen byr på muligheter og utfordringer som går utover ordinær forretningsdrift, med hovedfokus på tett myndighetskontakt, synliggjøring av bransjen, næringsutvikling på tvers av klyngen og kompetansebygging.

Maritimt Forum tilbyr en rolle der dine ideer og initiativ vil være synlige, og du vil fronte en næring av stor betydning. Du vil trekke veksler på det nasjonale nettverket som består av åtte regionale Maritime Forum i tillegg til Maritimt Forum sentralt som samler det maritime Norge.

Ledererfaring, nettverk og kjennskap til maritim bransje vektlegges. For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Susanne Rislå Andersen susanne.andersen@maritimt-forum.no – 40247497 eller styreleder Arne B. Riple: 99 412 821

Kortfattet søknad og CV sendes Susanne Rislå Andersen susanne.andersen@maritimt-forum.no innen 19. mai.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler