Dataloy Systems bidrar til den grønne overgangen

Dataloy Systems bidrar til den grønne overgangen

Dataloy Systems bidrar til den grønne overgangen 576 199 Maritime Bergen

Dataloy Systems har en egen skeduleringssløsning som skal forbedre prosessen rundt kunders allokering av reiser til skip. Dette effektiviserer drift og har som mål å begrense miljøavtrykket.

Dataloy Systems har med sitt Voyage Management System og tilleggsapplikasjoner, som mål å tilby sine kunder en komplett programsuite for befraktning og fartøyoperasjoner. Dataloy finner løsninger på problemer som vil gjøre shipping totalt sett mer effektiv og forbedre bransjens miljøavtrykk.  Ved at kundene kan velge sammensetning av applikasjoner (Dataloy sine egne og andre leverandører sine), kan de velge den løsningen som best passer deres maritime operasjon og utfordringer.

Produktet Fleet Allocation and Scheduling (FAS) er Dataloys egenutviklede skeduleringsløsning for å forbedre planleggingsprosess og planens kvalitet i forhold til hvordan en kundes flåte skal brukes på en mest mulig fordelaktig måte. Løsningen gir en fullstendig oversikt over aktuell flåte, muliggjør effektiv tildeling av seilaser, og forenkler sammenligningen av scenarier, slik at kunden lett kan ta raske og velinformerte beslutninger. Dette fører til at behovet for antall skip går ned, færre nautiske mil for hvert skip, mindre drivstofforbruk og utslippsreduksjon.

I sum hjelper FAS ikke bare med å redusere kostnader, men er også en bærekraftig løsning som forbedrer kundens miljøavtrykk. Se mer om hvordan du som kunde kan optimalisere og forenkle dine løsninger her.

Skedulering er en flaskehals for mange shipping-bedrifter, og har stort forbedringspotensial. Vårt fokus er å tilby et kraftig verktøy som kan bidra til å redusere både kostnader og miljøavtrykk på samme tid, sier Produkteier for Fleet Allocation and Scheduling; Julie Schasler

Julie Schasler, Produkteier for Fleet Allocation and Scheduling

Fish ´n´ Ships
Den nyeste aktiviteten for FAS og Dataloy Systems er Design Sprint om fiskeri og logistikk rundt dette.

Dataloy Systems er vel bevandret innen shipping og utvikling av systemer som ivaretar nye problemstillinger, men fiskeri og transport rundt dette var et nytt forretningsområde for dem. Så da samarbeidet startet med Aker BioMarine fikk Dataloy en bratt læringskurve.

Utfordringen var å utvikle FAS ytterligere for å lage et pilotverktøy til optimalisering av samordningen mellom fiskefartøy og transportfartøy. Alt fra krillprodukter, reservedeler og mannskap til og fra fiskefartøy måtte håndteres. I tillegg kom utfordringen med å håndtere produksjonsdata. Med god erfaring fra utvikling av systemer for dette innen shipping, pågangsmot og kompetente ansatte var dette en oppgave som Dataloy gikk inn på med krum hals.

Tross Covid-19, som forhindret fysiske møter, gjennomførte Dataloy en digital design-sprint med Aker BioMarine. Dataloy la til rette for å gjøre design-sprinten så menneskelig og engasjerende som mulig,  tross at man jobbet digitalt fra ulike kontor og byer. Målet med sprinten var å samle krav og ideer for å utvikle en prototype. Denne skulle kunne erstatte Aker BioMarines nåværende planleggingsverktøy.

Kort fortalt er Design Sprint en firedelt prosess, som denne gang gikk over fire dager. Dag én kartla Dataloy utfordringene Aker BioMarine sto overfor, dag to ble det brainstormet og brukerflyten ble definert. Allerede dag tre ble det satt i gang bygging av prototyper, og dag fire ble det satt i gang brukertesting av prototypen. Alle involverte var veldig fornøyd med sprinten, har blitt enig om, og igangsatt prosessen for at Aker BioMarine kan bruke FAS for skedulering fra neste fiskesesong.

Se detaljer rundt Aker BioMarine Design Sprint  her.

Design Sprinten er første aktivitet inn i et nytt prosjekt om konsepter for å integrere skedulering med produksjons og kapasitetsplanlegging. Dataloy Systems har mottatt Forsknings- og Utviklingsmidler (FoU) midler fra Innovasjon Norge for det prosjektet. Dette vil hjelpe til med indentifiseringen av løsninger som å ikke bare redusere kostnadene for kundene. Målet er løsningen også skal være en bærekraftig modell som forbedrer kundens miljøavtrykk.

Det vi ser som positivt med Covid-19 situasjonen er at vi har blitt tvunget til å snu oss rundt og være kreativ. Vi har allerede flere digitale tjenester på trappene etter sommeren. Vi ser at vi er i en god posisjon til, og også faktisk er nødt til, å benytte oss mer og noen gang kun av digitale og web verktøy, sier daglig leder i Dataloy Systems, Hege Jacobsen.

Daglig leder i Dataloy Systems, Hege Jacobsen

Vi har hatt en veldig effektiv utvikling av systemene våre i denne spesielle perioden, som vil komme kundene våre til gode. Denne Design Sprinten med Aker BioMarine som vi fikk til digitalt, istedenfor den typiske workshopen hvor man fysisk møtes, vil bli en av flere som blir utført på denne måten

Det blir spennende å følge Dataloy  Systems videre etterhvert som de ekspanderer!

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler