Delseier i LNG-saken

Delseier i LNG-saken

Delseier i LNG-saken 745 745 Maritime Bergen

Næringen ønsket fortsatt fritak for CO2-avgift på miljøvennlig gassfremdrift i skipsfarten, men fikk det ikke. Maritime Bergen er likevel glad for at Stortinget holder døren åpen for ny diskusjon.

Forslaget fra regjerningen om bortfall av fritak for CO2-avgift for gassfremdrift i skipsfarten har fått næringen til å reagere. Med klar beskjed til Stortinget om at dette ville få uheldige konsekvenser for miljøsatsingen, kom mange stortingspolitikere til å se nærmere på saken, mens enkelte også tok konkret fatt i problemstillingen. En av disse er Terje Halleland (Frp) som er sitt parti sin fraksjonsleder i Energi- og miljøkomiteen. Han kan nå vise til en merknad i komiteens innstilling med følgende ordlyd:

“Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har merket seg tilbakemeldingene fra enkelte deler av maritim næring om innføringen av lik CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor slik Stortinget har fattet vedtak om, jf. Innst. 2 S (2016–2017). Disse medlemmer har merket seg at bortfall av fritaket for CO2-avgift på bruk av flytende naturgass (LNG), kan gjøre dette drivstoffet mindre attraktivt sammenlignet med andre alternativer. Disse medlemmer vil understreke at fritaket i praksis har vært en betydelig subsidie, men vil følge utviklingen i valg av drivstofftyper fremover.”

Denne merknaden følger saken til behandlingen i et samlet Storting.

– Vi ser på dette som en liten seier.

Slik vi leser merknaden, åpnes det her for at regjering og Storting kan komme tilbake til saken dersom vi nå får en utvikling hvor rederiene lar være å bygge gassdrevne fartøyer og vender tilbake til tradisjonell dieselfremdrift med større utslipp. Det er viktig for Maritime Bergen at vi ikke går tilbake til dieselframdrift sier Harald Victor Hove i Maritime Bergen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler