Den perfekte storm og en ny maritim stortingsmelding

Den perfekte storm og en ny maritim stortingsmelding

Den perfekte storm og en ny maritim stortingsmelding 960 936 Maritime Bergen

Regjeringen har startet arbeidet med en ny oppdatert maritim stortingsmelding, hvor det føreste offisielle møtet ble holdt i Bergen. Det er knyttet stor spenning til nytt innhold hvor Bergensregionens maritime næring presenterte flere forslag. Vår egen «Jon Snow», Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen  og statssekretær Hannah Atić var til stedet, lyttet og stilte gode spørsmål.

Maritime Bergen var vertskap og samlet nærmere 30 næringslivsledere fra hele den regionale maritime klyngen. Det er 15 år siden forrige stortingsmelding kom og det er flott at man nå får komme med innspill til maritim politikk, og da spesielt med tanke på de langsiktige utfordringene. Klimakrisen, overgangen til en digital og autonom rederier og skip, samt en økende global uro og usikkerhet er noe av det som preger hverdagen. Daglig leder Siv Remøy-Vangen sa

«Det oppleves som vi står på broen i møte med den perfekte storm. Med så mye uro på våre «hjemmemarkeder» er det derfor avgjørende for bærekraften i NORSK maritim næringen – at vårt faktiske hjemmemarked kan bidra med grunnleggende rammevilkår som er og forblir forutsigbare og stabile».

Alle deltakerne fremmet gode innspill om hva som skal til for å opprettholde dagens posisjon, men også om dagens situasjon i den maritime næringen og utfordringene i horisonten.

Næringsministeren dro frem klima og miljøkrav, digitalisering og internasjonal turbulens som noen av utviklingstrekkene man ser fremover.

 Skal vi være en digital stormakt må vi også være en maritim digital stormakt, og gjøre de endringer som trengst.

                                                                                                                                                                                                      Næringsminister Torbjør Røe Isaksen

Regjeringen er opptatt av å sikre norsk privat eierskap og stimulerer til nyskapning og investeringer i Norge. Videre skal Norge redusere sine klima gassutslipp med 50 % innen 2050. Dette er i tråd med Parisavtalen og IMOs visjon om å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2050, og bli klimanøytra innen dette århundre. Statsminister Erna Solberg har uttalt at Norge skal være en ledende aktør i det grønne skiftet, hvor norsk maritim næring skal ta en spydspiss rolle.  Samme skiftet med ny teknologi skal bidra til ny vekst og økt sysselsetting. Dette skiftet gir en stor mulighet fremover.

Skal vi kapitalisere på denne muligheten trenger næringen stabile rammevilkår og et «leant» virkemiddelapparatet som endrer seg i takt med teknologien og næringens behov. Et teknologinøytralt ENOVA var blant annet dratt frem som positive tiltak, i tillegg til utbygging av et standardisert landstrømstilbud. Det ble også satt fokus på behovet for  å utdanne industrirettede studenter samtidig som man må videreutdanne ansatte som er 50+.

Man må ta innover seg den digitale tidsalderen og behovet for operasjonell kompetanse vil øke i tiden fremover – vi trenger digitale sjøfolk. Man må derfor legge til rette for at utdanningsinstitusjonene er i front, teknologisk og maritime fag må styrkes og utvikles, var et annet budskap til Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Maritim næring i Bergen og på vestlandet driver industriell shipping med et langsiktig perspektiv. Rederier og bedrifter som går fra generasjon til generasjon. Dette er kapitalintensiv og høyteknologisk. Vi ønsker å bevare verdiene, men vi har også et ønske å bidra til videre vekst og til at Vestlandet skal bli et teknologilaboratorium hvor vi kan ta en spydspiss rolle i den endringen vi når står i møte med.

Vi opplevde derfor møtet som positivt da alle aktørene var enige om at et økende samarbeid i næringen – samt samarbeid og dialog med regjeringen essensielt for å lykkes.

Maritime Bergen ser frem til videre dialog og sluttresultatet høsten 2020.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler