Den verdiskapende bergensregionen

Den verdiskapende bergensregionen

Den verdiskapende bergensregionen Maritime Bergen

[ingress]Både antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges sjøfartsby nummer én, men det mangfoldige maritime miljøet utgjør også en av verdens mest komplette maritime klynger. Det viser tallene i den ferske MENON-rapporten om maritim verdiskaping i Bergensregionen. [/ingress]

Bergensregionen har en sterk, maritim posisjon i verdenssammenheng. Det regionale miljøet tilbyr alt som trengs for å bygge og drifte skip av forskjellig størrelser og typer. Foruten verdensledende rederier, har Bergen hele spekteret av maritime tjenester med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering, i tillegg til lange skipsbyggertradisjoner og utstyrsprodusenter som hevder seg på det globale markedet.

Maritim næring – global og kunnskapsbasert

menon rapport forsideMaritim næring er Norges eneste globale kunnskapsbaserte næring – og Bergensregionen har et av Norges sterkeste og mest komplette maritime miljøet. Et særtrekk med maritim virksomhet er altså at den ikke baserer seg på uttak av  naturressurser, men utelukkende på menneskelig kompetanse. Det er menneskene som besitter kunnskapen og som skaper innovasjonene.

Utviklingen har forutsatt store investeringer preget av en uredd langsiktighet.  Bergens strategiske styrke karakteriseres av såkalt industriell shipping, som kjennetegnes av langsiktige kontrakter og kundeforhold, og utvikling av skip  etter markedets behov i et tett samarbeid mellom rederi, kundene, skipskonsulenter og verft. Miljøet kjennetegnes av en komplett, dynamisk og fremoverlent industriell shippingklynge med stadig ny, maritim knoppskyting.
Bredden og ringvirkningene av den maritime klyngen i bergensregionen er beskrevet i MENONs ferskeste rapport.

Nøkkeltall for maritim verdiskaping

Næringen skaper store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten. Med nærmere 80 milliarder i omsetning, 27 milliarder i verdiskaping og med 21 000 sysselsatte (inklusiv Sjøforsvaret), er maritim næring i Bergen den nest største næringen i regionen etter olje og gassvirksomhet.

bilde tabell menon

 

 

 

 

 

 

Det er estimert at næringens virksomhet i regionen skaper skatteinntekter til stat og kommune tilsvarende over 6 milliarder kroner i 2011. Dette er kun skatt relatert til bedriftenes lønnskostnader, så totale skatteinntekter er derfor langt høyere.

Selv om maritim næring i utgangspunktet sysselsetter flest på land, er Bergen den byen med flest sjøfolk. Dette har vært en viktig kilde til rekruttering av kompetanse på land. I 2011 var omkring 40 % av de ansatte i klyngen totalt sysselsatt i rederier, etterfulgt av 25 % prosent i maritim tjenesteyting, 20 % i verftene og 15 % hos utstyrsleverandørene.

Høy kompetanse – høy produktivitet

Maritim næring i Bergensregionen hadde i 2011 en verdiskaping per ansatt på 1.5 millioner kroner, mens lønnskostnadene per ansatt beløp seg til 800.000 kroner.  Høy lønn gagner ikke kun de ansatte i næring, men hele landet gjennom arbeidsgiveravgift og inntektsskatt til statskassen.

Bergensregionen kontrollerer over 1000 skip

Skipsfart henger uløselig sammen med internasjonal handel – og dermed økonomisk vekst. 90 prosent av all varetransport i verden foregår på skip. Bergen kontrollerer en flåte på 505 norskregistrerte skip (NIS/NOR) og over 530 utenlandskflaggede skip. Totalt omsatte skipsrederiene i regionen  for i underkant av 38 milliarder kroner i 2011, og bidrar dermed med en verdiskaping på 10 milliarder kroner.  Det har likevel også vært en høy og stabil lønnsomhet i maritim tjenesteyting med de ca 4000 sysselsatte om omsatte for 15,4 milliarder kroner i 2011.
Eksportfylket Hordaland har utstyrsprodusenter som leverer og eksporterer unike, verdensledende produkter. Hovedsakelig har dette vært såkalt «tyngre skipsutstyr». i 2011 omsatte utstyrsprodusentene for 12 milliarder kroner. Bak nesten 70 % av omsetningen til utstyrsprodusentene i regionen står de to konsernene Rolls Royce Marine og Frank Mohn.

Nordens største havn

I løpet av 2012 tredoblet innbyggertallet i Bergen seg i perioder grunnet de mange cruiseanløpene. Bergen havnedistrikt var Norges største havnen i 2012 av totalt transportert gods i innenriks- og utenriksfart.

Sjøforsvaret – en betydelig maritim aktør i Bergensregionen

Nordens største marinebase har 3000 ansatte, eller 15 % av de sysselsatte i privat næringsliv i maritim næring. Sjøforsvaret er således en meget viktig aktør i Bergenregionens maritime klynge. •Foruten å være en av Bergens største arbeidsplasser, er det en betydelig andel av tilgjengelig maritim kompetanse i regionen og viktig grunnlag for en rekke skipstekniske vedlikeholdsoppdrag.


 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler