Dieseldrevet strøm er billigere enn landstrøm

Dieseldrevet strøm er billigere enn landstrøm

Dieseldrevet strøm er billigere enn landstrøm 1327 722 Maritime Bergen

Ruth Grung, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Næringskomiteen, har stilt spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes om løsningen på manglende insentiver og tiltak for at Norges eksisterende landstrømsanlegg blir tatt i bruk.

Maritime Bergen besøkte tidligere sine medlemmer Seatrans sammen med Næringsminister Monica Mæland. Her ble vi informert om at Seatrans ønsket å bygge om fire av sine skip til plug-in hybrid. Om dette gjøres vil de redusere sine utslipp med 15-20 prosent med landstrøm og batteri, og slik vil Seatrans gå foran og vise hvordan utslippene kan reduseres.

Det tekniske rundt ombygging av skip og kai er ikke en stor utfordring, og staten har allerede brukt år og millioner på utbygging av landstrømanlegg. Det avgjørende er hvorvidt selskapet/brukerne av havnen får strøm til en pris og med betingelser som gjør den konkurransedyktig med å produsere selv med generatorene om bord.

Ruth Grung, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Næringskomiteen, har altså sendt inn et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes om løsning på manglende insentiver og tiltak for at Norges eksisterende landstrømsanlegg blir tatt i bruk.

Spørsmål:
Vil ministeren sørge for en forskrift som pålegger alle nettleverandører om å tilby en utkoblbar tariff på strømavtaler?
Det har vært gjort lite for å få på plass insentiver og tiltak for at landstrømsanleggene blir tatt i bruk. Et effektivt tiltak vil være å pålegge nettleverandører å levere en lavere tariff til de som kan utnytte ledig kapasiteten i strømnettet. Det er stilt spørsmål om olje- og energiministeren vil sørge for en forskrift som pålegger alle nettleverandører om å tilby en utkoblbar tariff på strømavtaler.

I dag er det altså valgfritt for nettleverandøren om de ønsker å tilby nevnte tariff. Næringen er avhengig av mer forutsigbarhet for å kunne investere i ny miljøteknologi.

Det avgjørende er at brukerne av havn får strøm til pris og betingelser som er konkurransedyktige med å produsere til generatorer om bord, fremfor å bruke dieseldrevne generatorer som er vanlig i dag når skip ligger til kai. Bergens Rederiforening har tatt opp mva-problematikken rundt landstrøm. Rederier som seiler i utenriksfart kan bunkre avgiftsfritt i utlandet, mens landstrøm som tas om bord på skip er mva-belagt. Det gjør at diesel kan være opptil 50 % billigere for å produsere strømmen når skipet ligger til kai fremfor landstrøm.

Seatrans har sammen med Norwegian Electric Systems utviklet en forretningsmessig bærekraftig modell basert på utkoblbar strømavtale tariffer, uten behov for offentlige subsidier. Ifølge beregninger vil NOx-fond støtte bidra til at ombyggingen vil være nedbetalt på 3 år.

Løsninger er å bygge om skipene til plug-in hybrider med batterier om bord, slik Seatrans ønsker. Skipet får dermed strøm fra batteriet og ikke direkte fra landnettet. Med batteriløsning kan nettselskapet koble ut skipet på et øyeblikk i «peak»-perioder (når folk dusjer om morgenen eller lager middag på ettermiddagen), uten at det går utover skipets drift.

For at Seatrans og andre rederier skal bygge om skipene, må de ha forutsigbare priser og betingelser. Seatrans, Norges Rederiforbund og DNV GL har vært i møter med flere departement og Grønt kystfartsprogram der dette har blitt tatt opp. (Grønt Kystfartsprogram anslår at norsk innenriks skipsfart står for 4,1 Mill tonn CO2 utslipp i året, dvs. 9 % av landets klimagasser.)

I Oslo kan Hafslund Nett tilby landstrøm med ulike tariffer. I Bergen har havnen fått på plass en midlertidig avtale med BKK frem til 2019. Rederier anløper en rekke havner med ulike nettleverandører og det er ønskelig med samme betingelser i alle havner.

Svar fra ministeren avventes.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler