Dine innspill kan styrke Vestlandet!

Dine innspill kan styrke Vestlandet!

Dine innspill kan styrke Vestlandet! 2560 1438 Maritime Bergen

Vestlandsrådet skal presentere foreløpig næringsstrategi, og de ber om din tilbakemelding!  I grunnlagsdokumentet pekes det på mulighetene i maritim næring. Maritime Bergen vil sammen med Maritimt Forum vil komme med innspill.

Mandag 7. juni skal Vestlandsrådet presentere sin foreløpige strategi og du er invitert. PwC står bak grunnlagsdokumentet som skal være en næringsstrategi for hele Vestlandet, og skal samle og forene det vestlandsfylkene har til felles. Blant annet sies det i strategien at 26 prosent av Norges befolkning er bosatt i Vestlandsfylkene Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Verdiskapingen på Vestlandet utgjør omtrent en fjerdedel av Norges totale.

Det oppfordres til at hele Vestlandet drar sammen for å løse felles utordringer og realisere felles muligheter. Du kan laste ned utkastet til Næringsstrategien for Vestlandet her.

Havbaserte næringer anses å være på listen over vekstnæringer. I opplistingen av styrker og svakheter for Vestlandet fremheves det som en styrke blant annet at landsdelen har sterke eksportnæringer med et grønt potensial. Maritim, marin, prosessindustri og fornybar energi nevnes i denne sammenhengen.

Vestlandet har potensialet til å ta posisjonen som den fremste havregionen – ikke bare i norsk næringsliv, men også internasjonalt, står det i næringsstrategien.

Blant landsdelens svakheter pekes det blant annet på at hovedkontorene for viktige selskaper ligger i Oslo, at det er mangel på tydelig rolle- og ansvarsfordeling i eksisterende samarbeidsstrukturer på Vestlandet, at landsdelen mangler en «vestlandsstemme» og at det er for lang avstand til viktige maktfunksjoner og beslutninger i Oslo.

Maritime Bergen har et tett samarbeid med de andre maritime regionale foraene på Vestlandet, og arbeider i felleskap om innspill til næringsstrategien. Vestlandsrådet har også invitert alle andre som ønsker å delta, herunder medlemsbedrifter i Maritime Bergen og Maritimt Forum, å være med i et nettmøte mandag den 7. juni. Du finner invitasjon og påmeldingslink her.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler