Droner og reduserte havneavgifter skal gjøre Bergen grønnere

Droner og reduserte havneavgifter skal gjøre Bergen grønnere

Droner og reduserte havneavgifter skal gjøre Bergen grønnere 480 270 Maritime Bergen

Bergen havn er opptatt av miljøvennlig skipsfart og lavere utslipp når skipene ligger til kai. Belønning til miljøvennlige skip og en førerløs, elektrisk lekter skal være med å gjøre Bergen til en renere by.

Allerede i 2017 gikk flere norske havner/cruisedestinasjoner sammen for å identifisere hva som måtte til for å redusere miljøpåvirkning til cruiseskip som lå i havn. Målet var å oppfordre cruiserederiene til å implementere miljøvennlige løsninger, ved å belønne rederne med reduserte havneavgifter. For å kunne gjennomføre dette måtte det lages et system for å måle og gi score til rederiene; Environmental Port Index.

Kort fortalt er EPI utviklet for å belønne miljøvennlige skip og straffe de mer forurensende. I tillegg er planen at om noen få år vil en elektrisk og førerløs sjødrone frakte gods fra Ågotnes til Bergen. Dette vil være uten luft- og lydforurensning og tar mye av trykket fra veinettet.

Mer om Environmental Port Index
Maritime Bergen gikk sammen med blant andre Bergen havn og DNV GL for å produsere en rapport som viser hvordan en metodisk kan karakterisere cruiseskips miljøfotavtrykk i havn og miljødifferensiere havneavgifter på bakgrunn av disse. Målet var også å få havnene i Norge til å ta i bruk den nye miljømåleenheten. Elleve havner var med på samarbeidet og i 2018 ble det gjennomført en pilottesting av seks cruiseskip med totalt 40 anløp, noe som gav viktige tilbakemeldinger som ble benyttet i arbeidet med EPI videre.

EPI-scoren ble i januar 2019 implementert og arbeidet med å gi miljøpoeng til cruiseskip, og dermed indirekte oppfordre til mer miljøvennlig drift, var i gang.

I forbindelse med EPI-rapporten sulle cruiseskipene blant annet rapportere inn mulighet for tilkobling til landstrøm, type fremdriftssystem (batteri, LNG etc), rensesystem (SOx-, NOx-Scrubbing etc) osv. Resultatet av denne innrapporteringen gir hvert skip en score som utløser ulike havneavgifter. Scoren går fra 100 til null, hvor en nullscore vil gi 150 prosent mer i havneavgift. For å få full score må skipet benytte seg av landstrøm eller benytte hydrogen.

I mai 2020 ble EPI AS opprettet, et selskap som er eid av havnen. Bergen Havn har som mål å gjøre EPI til internasjonal standard og overføre systemet til flere andre type skip.

Se en kort film som beskriver EPI

Mer om dronene
Bergens Byrådet har besluttet at godshavnen skal flyttes fra Dokken til Ågotnes. Dette vil kunne medføre enda mer press på et allerede sprengt veinett. Derfor ønsker Bergen Havn å benytte en sjødrone til frakt av containere fra godshavnen til sentrum.

Foto: Naval Dynamics

En førerløs, elektrisk og stillegående sjødrone vil kunne lydløst snike seg gjennom Puddefjorden uten sjenanse for beboere og annen skipstrafikk, for deretter å laste frakten om bord i ventende lastebiler. Bergen havn holder sammen med Bergen kommune å finne en løsning på en mindre omlastingskai hvor lastebilene kan få godset over fra dronen.

I tillegg til å frakte fra godshavnen ønsker Bergen havn at dronen skal bringe gods mellom industribedrifter på Mongstad, Ågotnes, Hanøytangen og Fusa.

Det er enda ikke tillatt med førerløse fartøy, men både teknologi og regelverk er under endring, noe som gir store muligheter for å iverksette havnens plan om noen år.

Havnedirektør Johnny Breivik sier til Maritime Bergen at

Vi lever av skipstrafikk og vi skal bruke tiden aktivt for å bli enda bedre til tiden etter korona.

 

 

 

Se hele intervjuet Maritime Bergen gjorde med Breivik i forbindelse med seminaret avholdt med Bergen Næringsråd «Maritim bransje – i god flyt eller i stampesjø»

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler