EKTE

EKTE

EKTE 2000 819 Maritime Bergen

Det er viktig å være kjent med seg selv – uten å være slave av seg selv. Det ble dykket dypt på denne andre samlingen for de unge ansatte fra den maritime klyngen.

Ekte. Et ord som Arne Møller fra SpeakLab brukte for å summere opp hva som var viktig i formidling av budskap. Entusiasme. Kort og Klar. Troverdig. Etos. Mye som også kan gjenspeiler personlighetstrekkene til en god leder.

På andre samling av Trainee Blue Sea fikk de 15 unge, maritimt ansatte lære om personlighet, personlighetstrekk, lederstil, presentasjonsteknikk og hvordan ulike jobbsituasjoner kan spille på lag med egen personlighet.

Før valgte man – i dag ansetter man
Ett av temaene professor Øyvind Martinsen fra BI la mye vekt på, var lederskap. Professoren hadde tema «Selvutvikling og ledelse» frem til lunsj og timene var fylt av selvransakelse og gode samtaler. På andre del på programmet sto presentasjonsteknikk.

Trainee Blue Sea skal gjennom året ta 15 traineer fra 11 ulike maritime bedrifter og organisasjoner gjennom samlinger med ulike tema. Maritime Bergen ønsker gjennom sitt traineee-program å gi nyansatte i næringen et unikt innblikk i hele den maritime klyngen gjennom faglige samlinger, bedrifts- og skipsbesøk og studieturer.

Øyvind Martinsen er Head of Department of Leadership and Organizational Behavior på BI. Martinsen var en av utviklerne av den norske versjonen av femfaktormodellen; en av få personlighetsteorien som svært mange forskere enes om at har vitenskapelig relevans.

Femfaktormodellen har base i såkalt trekkteori og deles inn i fem hovedtrekk, som vi alle har grader av.

Nevrotisisme – høy skår preges av en høyere følelse av sårbarhet og engstelse enn hos de med lav skår.
Ekstroversjon – ekstroverte er preget av selvsikkerhet, varme, høyt aktivitetsnivå og er spenningssøkende.
Åpenhet (for erfaringer) – har man stor grad av åpenhet har man mye fantasi, estetisk sans og er intellektuelt nysgjerrig.
Omgjengelighet – mennesker med høy omgjengelighet er altruistiske, har høy grad av tillit og er mer ømhjertet enn de med lav omgjengelighet. De tjener i snitt også noe mindre…
Planmessighet – høy ordenssans, pliktfølelse og selvdisiplin preger dem som har høy grad av planmessighet.

Alle disse trekkene, og hvor høyt eller lavt man skårer på disse, har noe å si hvordan man presterer i arbeidslivet. Spesielt kombinert med styrken i ulike situasjoner man befinner seg i.

Øyvind Martinsen fokuserte mye på lederskap og hva som gjøre en god leder.  Relasjons- og endringsorientering var nøkkelord. Har lederen fokus på hva hen kan gjøre for å gjøre sine ansatte flinkere og få dem til å trives, er dette en oppskrift på suksess. En leder som har utelukkende fokus på oppgaver og måloppnåelse viser forskning at ikke genererer tilsvarende gode resultater.

 Ta tak i de som lyger og stjeler, de andre klarer seg selv.

Om man trives på jobb og føler at man gjør et godt stykke arbeid, samt at lederen er tydelig på sine visjoner, vil organisasjonen gjøre det bra.

Før samlingen hadde alle traineene fått utdelt hver sitt skjema som skulle fylles ut. Resultatet ble gjennomgått på samlingen og alle fikk vite graden de hadde av de ulike personlighetstrekkene. I tillegg fikk man målt hvordan sin personlighet matchet jobbkravene man hadde der hvor man var ansatt.

Etter drøye fire timer med selvransakelse var det tid for enda mer komfortpushing.

Arne Møller fra SpeakLab brukte andre halvdel av dagen på å lære traineene presentasjonsteknikk. Hver deltaker hadde i forkant planlagt en minipresentasjon og de fikk tips om stemmebruk, kroppsholdning og hvordan bygge opp gode foredrag.

Karismatiske personer smiler mer enn gjennomsnittet.

Arne Møller sa at en presentasjon kun skal inneholde én rød tråd, og ved hjelp av et godt anslag, entusiasme, et klart budskap og troverdighet kan man bli en kløpper til å fenge publikum.

I formidling er kroppsspråket det som betyr mest, mens ordene du sier kommer på sisteplass av hva tilhørerne får med seg. Midt imellom ligger stemmebruk.

Det handler ikke om hva du får sagt, men hva folk husker

Traineene ble gjennom dagen drillet på positurer, pausetaking og blikkontakt og fikk ikke fred fra Møller før ting satt. Og man kunne virkelig se hvordan selvtilliten i formidling vokste i løpet av få timer.

Maritime Bergen startet Trainee Blue Sea for å få inn friske øyne, unge med ny kunnskap. Disse kan samtidig hjelpe til med videre synliggjøring av næringen, slik at andre nyutdannede og studenter kan se den som et aktuelt og attraktivt sted å jobbe.

Med iveren, utviklingen og lysten til å lære som vi observerte i dag, kan vi fortsatt glede oss over gode kollegaer i disse 15 som vi har i den maritime klyngen vår!

Tusen takk til våre viktige økonomiske bidragsytere:

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler