En dag i 1875

En dag i 1875

En dag i 1875 2374 1336 Maritime Bergen

En dag i 1875 fikk et firma sin spede begynnelse, da en annonse i Morgenbladet informerte om at det var mulig å få hjelp i forbindelse med reise til og fra Christiania. I dag, 145 år etter, er Berg-Hansen Reisebureau sin største visjon fortsatt å frakte folk på en behagelig og trygg måte.

Vi har snakket med Anette Maltun Koefoed, Kommunikasjonsdirektør hos Berg Hansen. Hun skal, sammen med sine 400 kollegaer rundt om i landet gi sine kunder hjelp til reise, opphold og rekreasjon.  Som en naturlig følge av situasjonen som preger de fleste av oss, er fokuset også blitt smittevern.

Vår viktigste prioritet er at kundene kommer seg trygt av gårde, og også ivaretar smittevern på reise, sier Koefoed.

Hvordan overlever man som reisebyrå, i en tid med stengte grenser, internasjonalt så vel som nasjonalt?

I en bransje som mer eller mindre ble stengt ned over nattet tar det naturligvis tid før markedet er tilbake til normalen. Og det er en jobb å gjøre for å tilpasse seg en normal som gjerne vil være en annen enn hva den var før mars 2020.

De fleste av Berg-Hansen sine kunder har forflytning som kriterium for å få jobben sin gjort. Anette Koefoed sier at det derfor har vært viktig for dem å ha bemanning som sikrer at de får hjulpet de som skal av gårde. Anette sier de har dyktige reiserådgivere som finner alternativer som man ikke alltid selv finner på nett.

Nytenking!
Regjeringen åpnet nylig opp for at det nå kan samles 50 personer dersom det står en ansvarlig arrangør bak, og Anettes sier det snart forventes at tallet vil øke til 200. Berg-Hansen tilbyr derfor å stå som ansvalig arrangør, slik at kundene blir i en posisjon til å gjennomføre slike arrangement. I tillegg sier Koefoed at de stadig får forespørsler om å gjennomføre digitale møteplasser. En møteform som Berg-Hansen nylig har tatt i bruk.

Hva med de ansatte?

Det første vi gjorde var å innføre hjemmekontor og gode rutiner i forhold til å ivareta smittevernet for de som var på jobb, sier Anette Koefoed

I tillegg ble de ansatte bedt om å unngå å reise kollektivt. Dette er rutiner som fortsatt følges, og Berg-Hansen har innført digitale møtearenaer for ansatte, for å sikre nødvendig informasjonsflyt, og at de ansatte holder seg oppdatert.

Hva med kundene?

Kundene har sammen med ansatte vært vårt første prioritert, sier Anette.

Berg-Hansen sine ansatte jobber for å få reisende trygt av gårde med tilstrekkelig informasjon. Informasjon som gjør at de kan reise og samtidig ivareta nødvendig smittevern. Anette Koefed sier de jevnlig prater med sine kontaktpersoner for å sikre at tjenestene Berg-Hansen leverer er i forhold til kundenes behov. Det har vært en tid med sterke reiserestriksjoner hos de fleste kundene, og behovet har vært deretter.

Hva kan myndighetene gjøre?

Myndighetene må tenke langsiktig i de grepene de nå gjør fremover, sier Anette Koefoed.

Kommunikasjonsdirektøren i Berg-Hansen sier man må sette inn tiltak for er solide og bidra til innovasjon, arbeidsplasser og penger til statskassen. Koefoed forventer at myndighetene klarer å komme med tiltak som gjør det mulig for gode selskaper å stå gjennom dagens krise. Hun mener det også er essensielt at tiltakene er kortsiktige for å kunne bidra nå i en akuttfase. På denne måten mener Koefoed at selskapene vil overleve på sikt.

Når aktiviteten igjen tar seg opp må det være selskapenes eget ansvar å gjøre den omstruktureringen som er nødvendig for å møte et nytt marked.

Koefoed sier at Norge trenger et levende reiseliv etter korona-krisen, og da er det viktig at det er flere norske selskaper som har overlevd. Hun er redd for at ved lav overlevelse, vil det være en risiko for at mange selskap blir solgt til utenlandske aktører. Da vil kompetanse og arbeidsplasser i Norge gå tapt – noe som igjen går utover skatteinntekter. Koefoed presiserer at det derfor er et felles ansvar å sikre at flest mulig selskaper overlever.

Pakkereiseloven er et eksempel Koefoed kommer med hvor myndighetene i stedet burde kommet med en støtte og ikke bare et lån. Anette Koefoed mener også at myndighetene må stille strengere krav at flyselskapene refunderer ubrukte flybilletter. I dag er det dessverre mange kunder som ikke har fått refundert beløpet for de ubrukte flybillettene og ikke har penger til å kjøpe seg nye reiser. Dette er noe Koefoed mener ødelegger tilliten til flyselskapene på sikt.

Berg-Hansen jobber fortløpende for å finne gode løsninger for sine kunder og holder dem oppdatert på dagens situasjon.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler