Maritime Bergen
En komplett maritim klynge

EN KOMPLETT MARITIME KLYNGE

Maritim stammer fra det latinske ordet maritmus og betyr «of the sea»
Vårt navn representerer derav våre medlemmer og vår klynge; det maritime og den blå næringen. Dette definerer alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger eller leverer utstyr og/eller spesialiserte tjenester til skip, fiskeoppdrett- selskap og anlegg eller andre flytende enheter.

Norge har verdens femte største skipsflåte målt i verdi. Nærmere 40 prosent av denne flåten er eiet og driftet i og ut ifra Bergen, noe som gjør Bergen til Norges fremste sjøfartsby. Bergen og Bergensregionen har også flere konkurransedyktige aktører innen samtlige segment, hvor hele Byens mangfoldige maritime miljø utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger.

Bergensregionen har en bredde og helhet som gjør klyngen helt unik.

I tillegg til verdensledende rederier tilbyr Bergen hele spekteret av maritime tjenester – med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering. Byen har også lange skipsbyggertradisjoner samt utstyrsprodusenter som hevder seg globalt. Oppsummert bidrar enkeltbedriftene i den sammensatte Bergensklyngen med betydelig verdiskaping, både lokalt og nasjonalt.

Sjøforsvaret
Norges største havn
32. mrd i verdiskaping
Bergen #1
17.732
90%
En komplett maritim klynge
Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bgger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkuransedyktige aktører innen alle segment.
90% av verdens varetransport går på kjøl. Lokale rederier og leverandører jobber målrettet for å møte kravene for mer miljøvennlig skipsfart.
Totalt arbeider 17.732 mennesker i den maritime klyngen i Bergensregionen, inkludert de 2.700 ansatte i Sjøforsvaret i Bergen.
Bergen har Norges største flåte. Det kontrolleres over 1000 skip herfra og av 675 registrerte skip i NIS er hele 275 skip registrert med Bergen som hjemhavn. Dette utgjør 41 prosent av totale skip registrert i NIS.
Med en total omsetning på 445 mrd norske kroner i året, har den maritime næringen store ringvirkninger. Samlet generer næringen 148 mrd i verdiskapning.  Av dette generer bedriftene i Bergensregionen (nye Vestland fylke) en omsetning på nærmere 102 mrd, og verdiskapning på nærmere 32 mrd.
Bergen er den mest besøkte cruisedestinasjonen i Norge, med 326 anløp i 2019. Oljelastenes volum gjør at Bergen og omland blir Nordens største havn.
Sjøforsvaret har hovedbase i Bergen. Med Europas mest moderne marine besitter byen viktig maritim og operasjonell kompetanse for å løse utfordringer til havs.
Trykk på sirkel for mer informasjon

Industriell shipping

Industriell shipping defineres ved langsiktig utvikling av spesialiserte skip og produkter – etter markedets behov, og i samspill mellom rederi, kunde og leverandør. Industriell shipping innebærer dermed fokus på teknisk og operasjonell drift av skip.

Den maritime klyngen i Bergen skiller seg ut innen industriell shipping, da den er bygget på langsiktighet og sterke kundeforhold. Snarere enn konjunkturdrevet finansiell spekulasjon, er kundenes forventninger til og klyngens kunnskap om drift og operasjon av skip den sentrale drivkraften

Markedstilpasning og -kompetanse kjennetegner Bergensmiljøet og har følgelig gjort aktørene verdensledende – innen både tradisjonelle og nye markeder.

null

Verdensledende Rederier

null

Maritim industri

Verft
Skipsutstyr
Reparasjon
Nybygg
null

Maritime tjenester

Juridiske tjenester
Skipsmeglere
Skipskonsulenter
Sjøforsikring
Skipsfinans
Skipshandlere
Reisebyrå
null

Norges største havn

Ferger
Oljeeksport
Stykkgods
Cruiseship
Enhetslaster
Næringsskipsfart
Oljebaser
0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler