En komplett maritim klynge
Maritime Bergen

En komplett maritim klynge

Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger eller leverer utstyr og/eller spesialiserte tjenester til skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkurransedyktige aktører innen samtlige segment.

Både antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges fremste sjøfartsby. Byens mangfoldige maritime miljø utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger. Sammen med byens omkringliggende regionale miljø kan Maritime Bergen tilby alt som trengs for å bygge og drifte skip av forskjellige størrelser og typer.

 

Bergensregionen har en bredde og helhet som gjør klyngen helt unik.

I tillegg til verdensledende rederier tilbyr Bergen hele spekteret av maritime tjenester – med en spesielt sterk posisjon innen forsikring og finansiering. I tillegg har byen lange skipsbyggertradisjoner samt utstyrsprodusenter som hevder seg globalt. Oppsummert bidrar enkeltbedriftene i den sammensatte Bergensklyngen med betydelig verdiskaping, både lokalt og nasjonalt.

Sjøforsvaret
Norges største havn
32. mrd i verdiskaping
Bergen #1
19.390
90%
En komplett maritim klynge
[:en]The maritime industry defines all businesses that own, operate, design, build and supply equipment ande specialized services to all types of floating devices. The region of Bergen has competitive businesses within all these segments.[:][:no]Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bgger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkuransedyktige aktører innen alle segment.[:]
[:en]90% of the global transportation of cargo is on keel. Bergen-based shipping companies and suppliers are committed to fulfilling the demands concerning more environmental friendly shipping.[:][:no]90% av verdens varetransport går på kjøl. Lokale rederier og leverandører jobber målrettet for å møte kravene for mer miljøvennlig skipsfart.[:]
[:en]The maritime cluster in the Bergen region employs a total of 19,390 persons, including 2,700 working in the navy.[:][:no]Totalt arbeider 19.390 mennesker i den maritime klyngen i Bergensregionen, inkludert de 2.700 ansatte i Sjøforsvaret i Bergen[:]
[:en]Bergen has the largest fleet under Norwegian control. Local companies control more than 1000 vessels whereof more than 500 under national flag and more than 500 under foreign flag registers above 100 gross tons.[:][:no]Bergen har Norges største flåte. Det kontrolleres over 1000 skip herfra, med mer enn 500 norskregistrerte skip og over 500 utenlandskregistrerte skip over 100 bruttotonn.[:]
[:en]A total turnover of NOK 94 billion gives the maritime industry an extensive economic impact. The regions maritime companies generate a total of NOK 32 billion in terms of value creation.[:][:no]Med en omsetning på 94 miliarder norske kroner har den maritime næringen store ringvirkninger. Totalt genererer enkeltbedriftene i regionen 32 miliarder norske kroner til samfunnet.[:]
[:en]With 323 calls in 2014, Bergen is the most visited cruise destination i Norway. The volume of the oil cargo makes the region of Bergen Scandinavia’s largest port.[:][:no]Bergen er den mest besøkte cruisedestinasjonen i Norge, med 323 anløp i 2014. Oljelastenes volum gjør at Bergen og omland blir Nordens største havn.[:]
[:en]Norway’s main naval base is located in Bergen. The Norwegian navy is one of the most modern in Europe and holds vital maritime an operational competence concerning handling challenges at sea.[:][:no]Sjøforsvaret har hovedbase i Bergen. Med Europas mest moderne marine besitter byen viktig maritim og operasjonell kompetanse for å løse utfordringer til havs.[:]
Trykk på sirkel for mer informasjon

Industriell shipping

Industriell shipping defineres ved langsiktig utvikling av spesialiserte skip og produkter – etter markedets behov, og i samspill mellom rederi, kunde og leverandør. Industriell shipping innebærer dermed fokus på teknisk og operasjonell drift av skip.

Den maritime klyngen i Bergen skiller seg ut innen industriell shipping, da den er bygget på langsiktighet og sterke kundeforhold. Snarere enn konjunkturdrevet finansiell spekulasjon, er kundenes forventninger til og klyngens kunnskap om drift og operasjon av skip den sentrale drivkraften

Markedstilpasning og -kompetanse kjennetegner Bergensmiljøet og har følgelig gjort aktørene verdensledende – innen både tradisjonelle og nye markeder.

null

Verdensledende Rederier

null

Maritim industri

Verft
Skipsutstyr
Reparasjon
Nybygg
null

Maritime tjenester

Juridiske tjenester
Skipsmeglere
Skipskonsulenter
Sjøforsikring
Skipsfinans
Skipshandlere
Reisebyrå
null

Norges største havn

Ferger
Oljeeksport
Stykkgods
Cruiseship
Enhetslaster
Næringsskipsfart
Oljebaser

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler