En komplett maritim klynge
Maritime Bergen

En komplett maritim klynge

Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger eller leverer utstyr og/eller spesialiserte tjenester til skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkurransedyktige aktører innen samtlige segment.
Les mer

Sjøforsvaret
Norges største havn
32. mrd i verdiskaping
Bergen #1
19.390
90%
En komplett maritim klynge
Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bgger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Bergensregionen har konkuransedyktige aktører innen alle segment.
90% av verdens varetransport går på kjøl. Lokale rederier og leverandører jobber målrettet for å møte kravene for mer miljøvennlig skipsfart.
Totalt arbeider 19.390 mennesker i den maritime klyngen i Bergensregionen, inkludert de 2.700 ansatte i Sjøforsvaret i Bergen
Bergen har Norges største flåte. Det kontrolleres over 1000 skip herfra, med mer enn 500 norskregistrerte skip og over 500 utenlandskregistrerte skip over 100 bruttotonn.
Med en omsetning på 94 miliarder norske kroner har den maritime næringen store ringvirkninger. Totalt genererer enkeltbedriftene i regionen 32 miliarder norske kroner til samfunnet.
Bergen er den mest besøkte cruisedestinasjonen i Norge, med 323 anløp i 2014. Oljelastenes volum gjør at Bergen og omland blir Nordens største havn.
Sjøforsvaret har hovedbase i Bergen. Med Europas mest moderne marine besitter byen viktig maritim og operasjonell kompetanse for å løse utfordringer til havs.
Trykk på sirkel for mer informasjon

Industriell shipping

Industriell shipping defineres ved langsiktig utvikling av spesialiserte skip og produkter – etter markedets behov, og i samspill mellom rederi, kunde og leverandør. Industriell shipping innebærer dermed fokus på teknisk og operasjonell drift av skip.

Den maritime klyngen i Bergen skiller seg ut innen industriell shipping, da den er bygget på langsiktighet og sterke kundeforhold. Snarere enn konjunkturdrevet finansiell spekulasjon, er kundenes forventninger til og klyngens kunnskap om drift og operasjon av skip den sentrale drivkraften

Markedstilpasning og -kompetanse kjennetegner Bergensmiljøet og har følgelig gjort aktørene verdensledende – innen både tradisjonelle og nye markeder.

null

Maritime tjenester

Juridiske tjenester
Skipsmeglere
Skipskonsulenter
Sjøforsikring
Skipsfinans
Skipshandlere
Reisebyrå
null

Norges største havn

Ferger
Oljeeksport
Stykkgods
Cruiseship
Enhetslaster
Næringsskipsfart
Oljebaser