• 16. May 2018

En mulighet for grønn snuoperasjon

En mulighet for grønn snuoperasjon

En mulighet for grønn snuoperasjon 819 1024 Maritime Bergen

Onsdag 16. mai mottok fire av Stortingets benker et brev fra de maritime klyngene i Hordaland, Rogaland, Sogn og på Møre, med oppfordring om fortsatt fritak fra CO2-avgift for gassfremdrift i skipsfarten.

En fersk rapport fra DNV GL viser at den gjeninnførte CO2-avgiften på LNG vil gi opp til 500.000 tonn i økte CO2-utslipp. Avgiften har også ført til at LNG har blitt 25% dyrere, og i noen tilfeller mer kostbar enn den langt mer forurensende marine dieselen.

Vi ber om at tidligere fritak fra CO2-avgift for LNG som drivstoff på skip, gjeninnføres fram til 2025 sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove

Maritime Bergen og de Maritime Foraene i Stavangerregionen, Haugalandet og Nordvest håper på en grønn snuoperasjon i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

LNG brev til stortingsbenkene 15.05 2018

DNV GL-rapport:

BA 16. mai 2018:

 

Del innhold