• 16. May 2018

En mulighet for grønn snuoperasjon

En mulighet for grønn snuoperasjon

819 1024 Maritime Bergen

Onsdag 16. mai mottok fire av Stortingets benker et brev fra de maritime klyngene i Hordaland, Rogaland, Sogn og på Møre, med oppfordring om fortsatt fritak fra CO2-avgift for gassfremdrift i skipsfarten.

En fersk rapport fra DNV GL viser at den gjeninnførte CO2-avgiften på LNG vil gi opp til 500.000 tonn i økte CO2-utslipp. Avgiften har også ført til at LNG har blitt 25% dyrere, og i noen tilfeller mer kostbar enn den langt mer forurensende marine dieselen.

Vi ber om at tidligere fritak fra CO2-avgift for LNG som drivstoff på skip, gjeninnføres fram til 2025 sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove

Maritime Bergen og de Maritime Foraene i Stavangerregionen, Haugalandet og Nordvest håper på en grønn snuoperasjon i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

LNG brev til stortingsbenkene 15.05 2018

DNV GL-rapport:

BA 16. mai 2018:

 

Del innhold