• 25. June 2012

Endring av losplikt i norske farvann

Endring av losplikt i norske farvann

Endring av losplikt i norske farvann Maritime Bergen

Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann, gjeldende fra 1. januar 2011, innebærer at en del fartøygrupper som tidligere ikke har vært lospliktige blir omfattet av losplikten. Losplikten kan løses ved å bruke los eller farledbevis.

I følge kystverket gjelder endringene i all hovedsak innenriksferger, innenriksfartøy og fiskefartøy. Disse fartøyene må innen 1.januar 2013 oppfylle forskriftens krav om å bruke los eller benytte farledsbevis, i henhold til vedtatt overgangsordning.

Navigatører må søke om farledsbevis og gjennomgå en teoretisk og praktisk prøve for å få utstedt farledsbevis. Farledsbeviset utstedes av Kystverket. Farledsbeviset kan utstedes til skipets kaptein, eller til andre navigatører om bord.

Del innhold