Ønsker å fremme konkurransedyktig norsk flåte

Ønsker å fremme konkurransedyktig norsk flåte

Ønsker å fremme konkurransedyktig norsk flåte Maritime Bergen

Med mandat til å fremme konkurransedyktig norsk flåte. Utvalget for fartsområdebegrensing og innreting av nettolønsordningen presenterte nylig sin innstilling for næringsminister Monica Mæland.

Næringsminister Monica Mæland (H) mottok i dag Nis-utvalgets innstilling i dag klokka 10. Foto: Omar Jørgensen

Utvalget ble oppnevnt for å vurdere fartsområdebegrensningen til fartøy i NIS- registeret, i tillegg til en fremtidig innretning av nettolønnsordningen.
«Med sikte på å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg og å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse skal utvalget vurdere virkninger ved en oppmykning av eksisterende fartsområdebegrensinger for skip registrert i Norske Internasjonalt Skipsregister (NIS) for;

a) norsk kystfart,
b) virksomheten på sokkelen,
c) utenriksferger
d) norske sjøfolk»

I tillegg skulle utvalget vurdere behov og virkning av eventuell endret innretning av  nettolønnsordningen.

Utvalgets forslag
I følge NTB foreslår utvalget endringer som skal få flere skip til å seile under norsk flagg. Deriblant en avgrenset oppmyking for NIS-skip som driver fraktefart mellom norske og europeiske havner.

Dette vil si:
· En avgrenset oppmyking for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden.
· En begrenset åpning i NIS-fartsområde for konstruksjonsskip på norsk sokkel.

Å styrke NOR-registerets konkurransekraft, blant annet ved å avvikle taket i nettolønnsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes (www.regjeringen.no).
Utvalget anbefaler at reglene for å være registrert i Norge bør mykes hvis hensikten skal være å få flere skip til å seile under norsk flagg.

I rapporten kommer det blant annet frem at arbeidstakersiden har fått et ansvarlig flertall i retning av å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette har sjømannsorganisasjonene jobbet med å få til i flere år. Til gjengjeld har dette møtt motstand fra deler av arbeidsgiversiden under henvisning til at det er usikkert i forhold til folkeretten, uten noen nærmere konkretisering.

Direktør i Sjøoffisersforbundet, Hans Sande forteller at – Dette har vi jobbet systematisk og seriøst med siden 2008. At vi har fått gjennomslag for vårt syn blant utvalgets flertall, er et viktig skritt på veien i å realisere målsettingen vår om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs til Frifagvegelse.no.

Noe av det viktigste for flere av sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norges Sjøoffiserforbund og Det Norske Maskinistforbundet er å få politikerne til å innføre ordninger som sikrer at norske skip med norske lønns- og arbeidsvilkår ikke blir utkonkurrert langs kysten og så vel som sokkelen. Det er en generell usikkerhet og redsel knyttet til at norske sjøfolk blir erstattet med utenlandske. «Sjømannsorganisasjonene har alltid vært klare på følgende: Skal en sjømann bosatt i Norge med norsk kostnadsnivå kunne jobbe til sjøs, må han få hyre etter norske lønn- og arbeidsvilkår».  (Fri fagbevegelse.no)

Flertallet i utvalget er tydelig på at hvis det er ønskelig å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på fartøy på norsk sokkel uavhengig av flagg, og dermed konkurransevilkår, vil det ikke være behov for nettolønnsordningen på norsk sokkel eller eventuelt å fjerne taket på nettolønnsordningene.

Utvalgets rapport vilvære en sentral del av regjeringens arbeid med en ny maritim strategi som skal legges frem neste år.

Rapporten kan leses her

Kilder: Regjeringen, NTB, Fri Fagbevegelse

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler