Engasjert respons fra Hordalandspolitikerne

Engasjert respons fra Hordalandspolitikerne

Engasjert respons fra Hordalandspolitikerne Maritime Bergen

Maritimt Forum Bergensregionen besøkte 4. november Stortinget, for å fortelle politikerne på Hordalandsbenken hva som må til for å bevare sjøfartsnasjonen Norge.

Med miljø, kunnskap og nettolønnsordning som dagens maritime hovedtema delte flere av regionens aktører talerstolen i løpet av tiden som var gitt til rådighet sammen med stortingspolitikerne. Hordalandsrepresentantene var interesserte, engasjerte og orienterte, noe som resulterte i at møtet ble betydelig lenger enn vi først var blitt forespeilet.

Fra venstre: Linn Cecilie Moholt - nesteleder i styret i Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) og administrerende direktør i Karsten Moholt, Anne-Kristine Øen - daglig leder i MFB, Arne Bengt Riple - Styreleder i MFB, Eli Vassenden - styreleder i Bergens Rederiforening (BR) og Øystein Meland - daglig leder i BR.

Fra venstre: Linn Cecilie Moholt – nesteleder i styret i Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) og administrerende direktør i Karsten Moholt, Anne-Kristine Øen – daglig leder i MFB, Arne Bengt Riple – Styreleder i MFB, Eli Vassenden – styreleder i Bergens Rederiforening (BR) og Øystein Meland – daglig leder i BR.

Regjeringen jobber nå med sin nye maritime strategi som skal presenteres våren 2015. Det er derfor ekstra viktig for oss å holde tett kontakt med politikerne i denne perioden.

Grønne ambisjoner – regler kommer i veien

Maritim næring har alltid vist seg villig til å endre seg og tenke nytt for videre utvikling og verdiskaping. Men til tross for dette, trengs det hjelp av beslutningstakerne. Regelverk må ikke komme i veien for gode ideer og miljøriktige løsninger. Sjøtransport fører til mindre utslipp, færre personskader og mindre slitasje på veiene. Likevel har godstransport til sjøs hele 21 ulike avgifter å forholde seg til. Noe som krever tid, menneskelige ressurser og penger. Til sammenligning er antall avgifter for veitransport 8.

 

 

 

 

 

 

 

Vår appell til politikerne var som følger:

 • Dere må sørge for at miljøvennlig maritim teknologi og operasjon favoriseres.
 • Regelverk og avgiftsregimer må støtte opp om den grønne utviklingen.
 • Offentlige anbudsrunder må baseres på ytelser framfor spesifikasjoner. Bare slik vil vi få fram de beste og mest miljøvennlige løsningene.

Nettolønnsordningen – en investering i vår felles framtid

 • Hverken rederne eller sjøfolkene trenger nettolønn, det er det Norge som gjør, var det viktigste poenget til Øysten Meland fra Bergens Rederiforening. Mister vi den norske sjømannen, mister vi inntekter til AS Norge.

Nettolønnsordningen må styrkes for å beholde norske sjøfolk som senere kan gå til landbaserte bedrifter med sin kompetanse. Av bedriftsleder i den maritime klyngen sier hele 7 av 10 at de er avhengige av sjøbasert kompetanse for å drive videre innovasjon i sin bedrift. Meland viste også til alternative regimer for nettolønnsordning og trakk fram Danmark som et godt eksempel. Antall skip registrert i DIS har hatt en jevn økning i samme periode som NIS har tapt stadig flere skip.

Globalisering eller fjernundervisning? Da vi på 60-tallet fant olje på norsk sokkel, var vi avhengig av å hente utenlandsk ekspertise for å utvinne denne. Denne ekspertisen sitter nå nordmenn med selv. Foreløpig. I dag har norsk industri blitt så dyr at det for mange bedrifter lønner seg å kjøpe tjenester utenlands, og flytte virksomhetene ut av landet. Særnorske krav til produksjon fører til lavere effektivitet og for langt tidsspenn på ferdigstilling. Politikerne må våge å legge føringer på en sokkel hvor en stor, delvis statlig aktør, har satt mange standarder. Beholder vi ikke norsk kunnskap i Norge, mister vi også produksjon. Standarder bør bli satt i henhold til internasjonalt regelverk og vi må tenke som en klynge – hvor teori og praksis henger tett og uløselig sammen.

 

Hordalandsbenken fra venstre: Torill Eidsheim - Høyre, Øyvind Halleraker - Høyre, Helge Andre Njåstad - Frp, Ove Trellevik - Høyre, Sigurd Hille – Høyre, Peter Frølich - Høyre, Eigil Knutsen - Ap, Erik Skutle- Høyre og Ruth Grung – Ap.

Hordalandsbenken fra venstre: Torill Eidsheim – Høyre, Øyvind Halleraker – Høyre, Helge Andre Njåstad – Frp, Ove Trellevik – Høyre, Sigurd Hille – Høyre, Peter Frølich – Høyre, Eigil Knutsen – Ap, Erik Skutle- Høyre og Ruth Grung – Ap.

Stort engasjement og videre oppfølging

Hordalandspolitikerne er sterkt engasjert i utfordringene til maritim næring, og vil gjerne gå i dialog om hvordan vi sammen kan komme opp med konkrete tiltak og løsningsforslag. Maritimt Forum Bergensregionen vil følge tett opp.

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler