Enighet om statsbudsjettet 2023: – Mye bra på grønn skipsfart (og Bergen)

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Enighet om statsbudsjettet 2023: – Mye bra på grønn skipsfart (og Bergen)

Enighet om statsbudsjettet 2023: – Mye bra på grønn skipsfart (og Bergen) 1280 720 Maritime Bergen

Regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti ble tirsdag kveld enige om en budsjettavtale for 2023. Bergen er forhandlet tilbake samtidig så innebærer avtalen gjennomslag for viktige saker for maritim næring: Som differansekontrakter, samt en åpning for et CO2-fond. Det betydelige økte skattetrykket for næringslivet som ble foreslått av Sp og Ap, blir ikke ytterligere skjerpet.

 

Foto Kleven Verft
Verftssegmentet har nok en gang ikke fått sårt tiltrengte ordninger over statsbudsjettet

 

– Det er mye bra og offensiv grønn industripolitikk i denne budsjettavtalen. Vi er først og fremst glade for at budsjettavtalepartnerne har lyttet til næringen og nå rigger seg for å innføre differansekontrakter, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen

– I tillegg ser vi en villighet til å vurdere en CO2-fondsløsning. Dette er avgjørende dersom vi skal få til en storstilt oppskalering av grønn teknologi, legger Remøy-Vangen til.

Enova styrkes med en økning på ytterligere 850 millioner kroner til klimatiltak. I tillegg er det lagt inn økte midler til grønn skipsfart på 35 millioner kroner. Ap, Sp og SV har også blitt enige om å fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy fra 2025, og nullutslipp fra 2029.

– Strenge klimakrav og teknologiutvikling går hånd i hånd, så dette tiltaket er vi glade for. I tillegg til ytterligere dekarbonisering fra den norske offshoreflåten, vil dette føre til aktivitet ved norske verft, bestillinger fra norske utstyrsleverandører, ny teknologiutvikling og eksport, sier Remøy-Vangen.

Det legges også opp til å utarbeide en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp.

– Vi skulle gjerne sett at partene hadde gått enda lenger, og etablerte en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Men dette er et steg i riktig retning, sammen med avsetningen til et åpenhetsregister. Staten handler varer og tjenester for 650 mrd. kroner hvert år, og den statlige innkjøpsmuskelen må brukes riktig for å sikre mest mulig verdiskaping i Norge, og at det satses på klimateknologi, sier Remøy-Vangen.

– Utover dette ser vi nok en gang, at verftene blir glemt. Vi savner sårt en bevilgning, minst 10 mill. kroner, til å få i gang et samarbeid om standardfartøyer til Sjøforsvaret. Det er viktig for beredskapen at Forsvaret får flere fartøyer, og det vil være viktig for de norske verftene, legger hun til.

Som i budsjettforslaget fra Sp og Ap så ligger de sentrale maritime rammevilkårene fast, også i budsjettavtalen med SV.

– Vi anerkjenner at det krevende tider, og vi er glade for at de sentrale rammevilkårene for maritim næring — som nettolønnsordningen og rederiskatteordningen — ligger fast. Vi skulle dog gjerne sett at regjeringen og budsjettpartner SV hadde fulgt opp sine lovnader om å styrke nettolønnsordningen nå, sier Remøy-Vangen.

SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde til ut 2025. SV hadde i forrige budsjettrunde fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde ut 2022, og dette er dermed en forlengelse på tre år fra den opprinnelige enigheten.

– Næringen trenger forutsigbarhet og forutsigbare rammebetingelser. Derfor er det synd å utsette 26. konsesjonsrunde, for den petromaritime næringen som bygger bro til det grønne skiftet, sier Remøy-Vangen

Regjeringen har også måtte tåle hard kritikk fra bedrifter over hele landet, etter at skatte- og avgiftsnivået ble foreslått betydelig skjerpet da forslag til statsbudsjett ble lansert i oktober. I budsjettavtalen med SV ligger det ikke inne noen ytterligere tilstramninger, men det kommer heller ingen lempelser.

– Selv om vi er noe lettet over at budsjettavtalen ikke ytterligere skjerper skattetrykket, er vi like bekymret for totaliteten dette innebærer for maritim industri. Skattetrykket vi nå får vil øke usikkerheten og svekke fremtidsutsiktene for maritime bedrifter, sier Remøy-Vangen

Fra Havbyen Bergen har også regjeringen måtte tåle hard kritikk, også fra egne rekker, etter at budsjettforslaget ble presentert. Skrotingen av samlokalisering på Dokken av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet samt kutt i andre viktige prosjekt for Vestlandet som K5.

Heldigvis kan vi pustet lettet ut, og Bergen er nå tilbake på statsbudsjettet. I sine aller siste budsjettforhandlinger som SV-leder, sørget Lysbakken for et realt pengedryss over hjembyen Bergen og Vestland fylke, som var blant de største taperne i budsjettforslaget som regjeringen la frem tidligere i høst.

– Samlokalisering av HI og FD er kanskje en av de viktigste grepene skal vi lykkes med de omstillingene vi står ovenfor, med sameksistens og ikke minst med å skape nye havrelaterte jobber i Bergen, men også langs hele kysten, avslutter Remøy-Vangen

Budsjettavtalen mellom SV og regjeringspartiene sendes nå til behandling i Finanskomiteen og de øvrige fagkomiteene på Stortinget, hvor de tre partiene har flertall.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler