Enova styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Enova styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor

Enova styrker satsingen på ny teknologi i maritim sektor 1280 556 Maritime Bergen

Enova har annonsert at de vil lansere en ny ordning med forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport. Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.

Enova kom i dag med en pressemelding der de annonserte at de vil lansere en ny støtteordning med forprosjektstøtte til energi- og klimateknologi i maritim transport.

Pressemelding fra Enova: 

– Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Enovas innsats for omstilling av skipsfarten har gitt gode resultater innen batterielektrifisering og land- og ladestrøm. Med dette programmet som støtter opp under ny teknologi, vil Enova bidra til å ta frem løsninger for skipssegmenter der batterielektrifisering ikke er nok alene, for eksempel gjennom hydrogen, ammoniakk eller ulike hybride løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Skip som anvender miljøvennlige drivstoff og tar i bruk ny teknologi er nødvendig for å nå målene. Derfor har vi i Enova de siste årene hatt høy aktivitet innenfor tidlig markedsintroduksjon av batterielektriske løsninger og tilhørende infrastruktur for maritim transport, sier Gunnel Fottland markedssjef transport i Enova.

Støtter de som går foran
Utslipp av klimagasser skal reduseres med 50 prosent innen 2030 for innenriks skipsfart og fiske. Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen.

-Dette programmet vil gi søker et mer robust underlag for senere å kunne søke om investeringsstøtte på programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi», sier Fottland.

Setter fart i det teknologiske hamskiftet
Framover vil Enova fokusere mer på senfase teknologiutvikling og løsninger som vil være en del av den langsiktige omstillingen til 2050. Utslippsreduksjoner vil kreve innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i alle segment og fartøytyper. Der batteri alene ikke er tilstrekkelig for utslippsfri drift, er det behov for utvikling og introduksjon av ny teknologi og andre energibærere.

– Anvendelse av ny og innovativ klima- og energiteknologi innebærer ofte høye investeringskostnader og er forbundet med risiko. Dette krever store investeringer sammenliknet med konvensjonelle skip som bruker kjent teknologi. Det er her vi i Enova kommer inn med vår støtte, for å sette fart i dette teknologiske hamskiftet, sier Fottland.

Om det nye Enova-programmet
Støtte til teknologiprosjekter i maritim transport skjer gjennom Enovas eksisterende teknologiprogrammer.

Målgruppen til det nye Enova-programmet er søkere med potensial for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi i maritim transport.

Fullskalaprogrammet er åpent for alle typer løsninger i alle sektorer, men målgruppen avgrenses til aktører i verdikjeden for maritim transport. Aktørene må ha valgt en teknologi for sitt prosjekt som de ønsker å få dokumentert og utredet før en eventuell fullskalasøknad.

Programmet vil etter planen bli lansert i løpet av mars/april 2022.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler