• 18. December 2018

Er du student og har lyst på sommerjobb?

Er du student og har lyst på sommerjobb?

Er du student og har lyst på sommerjobb? 540 282 Maritime Bergen

Bare innrøm det, du har også drømt om en sommer i raske Rogaland. Det kan du få nå, fordi Sjøfartsdirektoratet søker 5 sommervikarer

Avdeling fartøy og sjøfolk har 115 ansatte fordelt på syv underavdelinger. Avdelingen sine hovedoppgaver er å kontrollere forholdene rundt sikkerhet i sammenheng med bygging og sertifisering av fartøy, utarbeide regelverk, skrive personlige og maritime sertifikat, følge opp sjøfolk sine arbeids- og levevilkår og å drive holdningsskapende arbeid.

Sommerjobbene i 2019 vil være i en av underavdelingene Passasjerskip, Lasteskip eller Fiskefartøy. Hvor du blir plassert vil avhenge av aktivitetsnivået innad i underavdeilngene.

I denne sommerjobben har du en unik mulighet til å få et stort faglig utbytte gjennom å vurdere teknisk dokumentasjon som tegninger, beregninger og designfilosofier for fartøy med norsk flagg. I løpet av sommeren vil du få innsikt i relevant regelverk for hele skipsdesignprosessen og være i kontakt med våre kunder som redere, verft, konsulenter og klasseselskap. For tiden er det høy nybyggaktivitet og arbeidet du gjør vil være et viktig bidrag til avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Vurdering av dokumentasjon for nybygg, ombyggingar og innflaggingar for å kontrollere om relevante regelkrav er oppfylt. Det kan for eksempel være innen fagområdene stabilitet, lastelinje, tonnasje, skrogstyrke, brann, maskineri eller instrumentering.

Svare på spørsmål fra næringen om regelverk og forskrifter.

Utarbeide og oppdatere sjekklister og informasjonsmateriell.

Arbeidsoppgavene vil bli sett i relasjon til ditt studieområde.

Kvalifikasjoner

Student på universitet eller høyskole med marinteknisk, maskinteknisk, nautisk eller brannteknisk fagretning. Bachelorgrad/mastergrad
Sjøfartsdirektoratet gir opplæring i de datasystemene som blir brukt og i de oppgavene som skal løses.

Link til utlysningstekst og søknadsside finner du her

 

Del innhold