Erna Solberg på Rundebordskonferanse om Grønn Skipsfart

Erna Solberg på Rundebordskonferanse om Grønn Skipsfart

Erna Solberg på Rundebordskonferanse om Grønn Skipsfart 1624 1092 Maritime Bergen

Maritime Bergen har i høst jobbet med Maritimt barometer – en politisk temperaturmåler blant medlemmene våre. Resultatene ble lagt frem for Hordalandsbenken på Stortinget den 5. november, og det gleder oss å se  politikerne ta grep for å bedre forstå og tilrettelegge for næringen. Statsminister Erna Solberg kalte inn maritim sektors næringslivstopper til rundebordskonferanse om grønn skipsfart den 25. november.

Det var Maritime Bergens medlem DNV GL, som var vertskap på konferansen, hvor tema var hvordan en kan redusere klimagassutslipp og ta vare på havet, og samtidig skape arbeidsplasser. Maritimt Barometer, som Maritime Bergen har jobbet med i høst, for å kartlegge maritim nærings holdninger til aktuelle politiske saker, er tråd med hva Solberg uttalte på konferansen hos DNV GL:

At det haster med å kutte utslipp, er det ingen tvil om. Det er heller ingen tvil om at Norge skal gå foran.
– Statsminister Erna Solberg

Resultatene fra maritimt barometer viser at det er en nasjonal enighet i Solbergs utsagn, hvor respondentene svarte hovedsakelig positivt på spørsmål om tiltak for en mer bærekraftig næring. Hele 71 % av respondentene svarte seg enig i at det er viktig å styrke virkemiddelapparatet, og 81 % er enig i at det må utvikles nasjonal infrastruktur for miljøvennlig drivstoff.

I et intervju med Skipsrevyen under konferansen, forteller statsministeren om regjeringens planer for å redusere klimagassutslippene i maritim sektor. Det gleder oss å se at disse i stor grad samsvarer med funnene fra maritimt barometer. I tillegg til et program for grønn skipsfart og en handlingsplan, mener Solberg at det er viktig at politikerne sørger for et godt virkemiddelapparat som tilrettelegger for grønn teknologiutvikling i næringen. Hun mener at det er viktig å samarbeide mer med sektoren om grønn innovasjon, og nevner mer bærekraftige drivstofftyper og andre konstruksjoner som viktige områder for forbedring.

Godsoverføring fra vei til sjø er et annet tiltak som Maritime Bergen har jobbet mot i en årrekke, og som respondentene fra maritimt barometer opplever som viktig. Hele  83 %  er enig i at dette er et viktig tiltak. Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen. Allikevel er det kun omkring 26 % av godstransport i Norge som er sjøbasert. Statsministeren bekreftet at det er et mål for regjeringen å overføre mer gods fra vei til sjø. I budsjettet er det blitt utdelt ekstra midler for å bedre kunne overføre gods fra vei til sjø i deler av landet.

Dersom du ønsker å høre mer om møtet, kan du trykke her for å se Skipsrevyens intervju med Solberg, her for å se TUs streaming av hele konferansen, eller her for å lese Statsministerens innledende foredrag.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler