Laster Hendelser

« All Hendelser

The Norwegian Sea Health Conference 2018

11. april 2018-08:00 - 12. april 2018-17:00

Beyond the Incident – Håndtering av konsekvensene etter alvorlig sykdom, alvorlig personskade og større ulykker innen skipsfart og fiskeri.

I de historiske omgivelsene på Bryggen I Bergen med sine forbindelser til Hanseatenes handel og skipsfarten gjennom alle tider, inviterer vi igjen til å samles for å konsentrere oss om helse, sikkerhet og trivsel for sjøfolk og fiskere.

Norwegian Sea Health Conference 2018 “BEYOND THE INCIDENT” vil fokusere på de mange aspektene som er nødvendig å ivareta for optimalt å kunne håndtere en maritim medisinsk nødsituasjon. Vi vi også inkludere håndteringen av større maritime hendelser og se langt forbi den initiale medisinske behandlingen og en eventuell evakuering.

Dag 1 – Onsdag 11. april  2018
Sesjon 1 Håndtering  av samtidige utfordringer  som følge av alvorlig medisinske utfordringer  ombord
Sesjon 2 Utfordrende evakueringer
Sesjon 3 Havnehelsetjeneste og og evaluering av lokal helsetjeneste
Sesjon 4 Når er det riktig og forsvarlig  å sendes hjem/repatrieres
Sesjon 5 Paneldiskusjon: Konklusjoner og veien videre

Dag 2 – Torsdag 12. april 2018

Sesjon 6 Storulykker – Initiell  håndtering
Sesjon 7 Storulykker – Håndtering over tid
Sesjon 8 Ansvar og begrensninger for de involverte aktørene
Sesjon 9 Paneldiskusjon: Identifiserte “gap” og veien videre

Den første dagen vil vi konsentrere oss om de mange utfordringene som møter oss når vi skal håndtere alvorlig sykdom eller skade hos en enkelt sjømann eller fisker. Vi vil se på viktigheten av å planlegge for slike situasjoner, utfordringene relatert til evakuering og deviasjon, hvordan vi kan optimalisere lokal behandling på land og hvordan en forsvarlig hjemreise/repatriering skal kunne gjennomføres.

Den andre dagen vil bli brukt til å se på noen av de mange utfordringene som vi står over for når mange personer rammes av en storulykke eller en sykdomsepidemi. Vi vil fokusere på risikoanalyse og risikohåndtering, rollefordeling og ansvar på alle nivå samt på langtidseffektene og konsekvensene for alle involverte.

Konferansen henvender seg til alle som er involvert i operasjonell planlegging og krisehåndtering innenfor shipping og fiskeri, medisinsk personell og andre som har ansvar for helsesertifisering av sjømenn og fiskere, de som er involvert i behandling av syke og skadde ombord, representanter for redningstjenester og redningskoordinering, sjømannsorganisasjoner, fiskerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og maritime myndigheter.

Konferansespråket vil være engelsk.

              

We look forward to seeing you in Bergen!

 

Del innhold

Detaljer

Start:
11. april 2018-08:00
Slutt:
12. april 2018-17:00