Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Past Events

Events List Navigation

November 2018

Skagerrak Business Summit i Hirtshals

22. November 2018-08:30 - 19:45

Fri deltakelse for norske deltakere. Påmeldingslink. Vi gjentar de foregående års suksess, og inviterer danske og norske bedrifter til vår årlige næringslivskonferanse Skagerrak Business Summit torsdag den 22. november 2018 kl. 8:30-20:00. I år setter vi fokus på «Connectivity». Nettverk er en vesentlig del av næringslivet – både det digitale og det menneskelige, og derfor setter Skagerrak Business Summit fokus på dette. Vi lever i en foranderlig verden, hvor alt kan endres raskt, og hvor det er viktig å holde…

Find out more »

Environmental Port Index – Cruiseskips miljøfotavtrykk

29. November 2018-09:00 - 14:00

Maritime Bergen holder i samarbeid med Bergen Havn en workshop hvor resultane av en ny rapport om cruiseskips miljøfotavtrykk legges frem.  Her vil DNV GL presentere resultater av prosjektet om metodisk karakterisering av cruiseskips miljøfotavtrykk kalt Environmental Port Index (EPI). Møtet vil ta for seg metode for beregning, sammenligning av EPI med Environmental Sustainability Index (ESI) og diskusjon rundt hvordan vi kan samarbeide med ESI i det videre arbeidet. Programmet er som følger: 09:00: EPI methodology EPI methodology presentation Experiences from pilot…

Find out more »
December 2018

Maritim Jus – formiddagsseminar med SANDS

4. December 2018-08:00 - 10:30

To svært praktisk rettede foredrag fra advokater hos vår samarbeidspartner SANDS. I seminarets første del gjennomgås arbeidsrettslige virkemidler for en mer lønnsom og fleksibel drift før fokus rettes mot styrets og daglig leders erstatningsansvar overfor selskapets kreditorer. Du kan lese mer om foredragene under.   «Virkemidler for en mer lønnsom drift» På dette morgenseminaret skal vi gjennomgå hvilke arbeidsrettslige virkemidler du som leder har som kan bidra til en lønnsom og fleksibel drift. Og ikke minst – når bør de…

Find out more »

GNOF – German Norwegian Ocean Forum

4. December 2018-11:30 - 16:00

Norwegian and German maritime actors have already established a broad cooperation on innovation, research and industry. The German Norwegian Ocean Forum provides the opportunity to further develop our existing cooperation and to exchange knowledge and skills in important areas of common interest. Link: https://www.innovasjonnorge.no/gnof About the German Norwegian Ocean Forum The Forum was initiated by Innovation Norway and the Royal Norwegian Embassy with support of German and Norwegian key stakeholders. The objective is to make Norwegian actors aware of opportunities on…

Find out more »
January 2019

Frokostmøte: Forsvarsinvesteringer – ringvirkninger for lokalt, maritimt næringsliv

9 January-08:15 - 10:00

Sammen med FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon) arrangerer Maritime Bergen frokostmøte om forsvarsinvesteringer og ringvirkninger for lokalt næringsliv. Arrangementet vil bli avholdt på Briggen på Haakonsvern. Som Norges største forsvarskommune har den maritime klyngen i Bergen alltid vært nært tilknyttet Forsvaret. Langtidsplanen legger opp til at forsvarsbevilgningene i perioden skal økes med 165 milliarder kroner. Store deler av dette er knyttet til flere enorme investeringer som Forsvaret skal gjøre i årene fremover, herunder bla. anskaffelse av nye ubåter baser på 212-typen, P-8A…

Find out more »

HAVlunsj: Hva inneholder fremtidens havn?

24 January-11:30 - 12:30

HAVlunsj: Hva inneholder fremtidens havn? På årets første HAVlunsj tar vi for oss fremtidens havn, ikke hvor den skal ligge, men hva den skal være i fremtiden Sted: Bergen Teknologioverføring – BTO. Thormøhlens gate 51, 5006 Bergen Hvordan skal havnen digitaliseres og hva betyr det for skipene som legger til kai? Hvilke muligheter finnes det når både skip og havn «tenker selv» ved hjelp av AI? Hvilke behov har fremtidens skip når det skal i havn og hvordan sikrer havnen…

Find out more »

#Oppdatert Bergen 2019

24 January-15:00 - 20:00

Vår samarbeidspartner SANDS arrangerer 24. januar #Oppdatert Bergen 2019: en ettermiddag på Radisson Blue Hotel på Bryggen med faglig påfyll, musikk, servering og hyggelig mingling. Her er link til Oppdatert 2019, og her er link til påmelding. Arrangementet har ingen deltakeravgift. Programmet starter med faggrupper, der du kan velge å delta på ett av temaene under: Entreprise | offentlige anskaffelser - Samspillkontrakter – hvordan få rett entreprenør, og hvordan blir egentlig risikofordelingen ved bruk av målpris? Arbeidsrett - Nyheter i arbeidsretten –  hva…

Find out more »

Seminar om bruk gass i skipsfart

28 January-09:00 - 11:30

Maritime Bergen og Norsk Gassforum planlegger å avholde et seminar om bruk av gass i skipsfart. Arrangementet vil avholdes 28. januar 2019 fra kl. 09.00-11.30 på Grand selskapslokaler i Bergen (Nedre Ole Bulls plass 1, 5012 Bergen). Bakgrunnen for møtet er at klima- og miljøkrav til skipsfarten medfører at rederiene må tenke nytt med hensyn til drivstoff. Hensikten med møtet er å belyse gass som alternativ. Med gass menes i denne sammenheng LNG, biogass og hydrogen. Overgang fra dagens drivstoff…

Find out more »
February 2019

Maritim Juss – Green and sustainable shipping

12 February-08:00 - 09:30

På vegne av vår hovedsamarbeidspartner, SANDS, ønsker vi velkommen til årets første utgave i serien Maritim Juss. En introduksjon til gjeldende regler om utslippskontroll, behandling av ballastvann og skraping av skip. Ved Oddbjørn Slinning og Marit Kirkhusmo, partnere i Advokatfirma SANDS’ gruppe for shipping offshore og energi. Program 08:00 - 8:30 Frokost og mingling 08:30 - 09.00 Foredrag med Marit E. Kirkhusmo 09.00 - 09.30 Foredrag med Oddbjørn Slinning Vi kommer raskt tilbake med mer utfyllende informasjon Påmeldingslink: https://easyfact.no/reply/biimcazjic

Find out more »

Et HAV av muligheter!

13 February-12:00 - 15:30
VilVite, Thormøhlensgate 51
Bergen,
+ Google Map

Kjenner du jenter i ungdom- eller videregående skole? Ønsker du å vite mer om utdanning mulige jobber? Maritime Bergen og VilVite invitere til utdanningsvalg for jenter på VilVite onsdag 13. februar! Arrangement for jenter i ungdomsskolen og videregående, lærere, rådgivere, foresatte og andre interesserte jenter. Denne dagen skal vise karrieremulightere innen realfag, yrkesfag, teknisk og maritim utdanning - kanskje det kan gjøre utdanningsvalget lettere. Program:  12:00-12:30 Registrering, lunsj & smoothie 12:30-14:00 Presentasjon av ulike utdanninger og yrker 14:00-15:30 Utdanning -…

Find out more »
+ Export Events